Blog

« Späť

Zničí Boh všetko krásne?

Zničí Boh všetko krásne?

Už je tomu veľa rokov. Ale v poslednom čase sa mi spomienky na to popoludnie stále vracajú. Možno preto, aby som sa aj s vami podelila o svoje myšlienky.

 

Ako dieťa som často chodievala s rodinou na prechádzku k Dunaju. V zimnom období sme nezabudli vziať chelbík pre hladné čajky. Aj túto nedeľu sme stáli na brehu Dunaja a nadšene hádzali kúsky chleba čajkám. Tie nám nadletovali nad hlavami a predvádzali úžasnú akrobaciu, keď v letku chytali chlieb. Bolo to nádherné divadlo. Nadšenie z toho pohľadu muselo byť vidno v našich tvárach, možno aj preto sa nám prihovorili. Matka s dcérou, takisto ako my.

Zdalo sa, že tiež obdivujú tú krásu. A potom zatiahli: "Myslíte, že Boh by chcel všetku túto nádheru na konci sveta zničiť?"

Postupne prešli k naučeným myšlienkam a ponúkli nám pár výtlačkov Strážnej veže... Vtedy sme s nimi nechceli veľmi diskutovať, ale tá otázka sa mi nedávno znovu vrátila do mysle. Tentoraz aj s odpoveďou:

 

Spomínate si ešte na modrý zvonček, ktorý mi spieval o sláve svojho Stvoriteľa?

Myslím, že mi ten zvonček pošepol ešte čosi. Hovoril o tom, že stvorenie - celý svet a všetko krásne, čo na ňom vidíme - je len malá časť krásy Toho, ktorý je pôvodcom všetkého. Myslíte si, že Ten, kto vymyslel a stvoril celý tento svet, Ten, ktorý je nekonečný, nekonečne múdry, nekonečne krásny, nekonečne tvorivý... žeby dokázal vymyslieť len jeden svet? Predstavujem si ho trošku ako chlapca hrajúceho sa s legom. Postaví niečo úžasné a s nadšením to ukáže svojej mame. A potom vezme zase nové vedierko lega a skladá novú skladačku - ešte úžasnejšiu ako bola tá prvá... a znovu a zas...

Viem, že Boh nie je malý chlapec. Ale ten chlapec bol predsa stvorený na Boží obraz. Tú túžbu po stále novom má od Neho. Aj tvorivosť a schopnosť tvoriť stále zaujímavejšie veci. Aj radosť z tvorennia aj...

A my všetci, ktorí obdivujeme Božie dielo - obdivujeme ho preto, lebo sme stvorení na Jeho obraz. Páči sa nám to, čo sa aj Jemu páči. A On práve preto stvoril svet taký krásny, aby sme videli odblesk Jeho krásy. Na nedeľnej omši kňaz povedal takú myšlienku: Znamenia tu nie sú (len) preto, aby sme ľahšie verili v Boha (že nejaký Boh je), ale preto, aby sme videli aký je.

Aj preto verím, že Boh je krásny. Nekonečne krajší ako letiaca čajka, alebo rozkvitnutý zvonček. Je tak krásny, že v Jeho kráľovstve mi nebude chýbať tá nádhera ktorá teraz napĺňa moje srdce. V Ňom uvidím krásu poľných kvetov aj majestátnosť hôr. V pohľade na Neho sa mi bude tajiť dych viac, než pri pohľade na akrobaciu vtákov. Jeho hlas mi rozozvučí srdce jasnejšie, než štebot vtáčikov... V Ňom bude všetko vo všetkom.

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo... Bude to nádhera nad každú nádheru, ktorú si tu vieme čo len predstaviť
Už sa na to teším. :)

 

Obrázok: Vlastná fotografia
 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Keď som čítala o potope sveta, kedy bolo zachránené iba to, čo sa zmestilo do Noemovej archy, a Boh povedal, že mu je to veľmi ľúto, že bolo zničené všetko to, čo stvoril, a že už nikdy Zem nepotrestá tak, ako vtedy...tak mu verme, milá Evička emoticon
Odoslané 31.8.2012 18:05.
Nebo i zem pominú... ale to neznamená, že nám Boh nedá inú (ešte väčšiu) nádheru na obdivovanie a potešenie. emoticon
Odoslané 29.10.2012 14:03 ako reakcia na Eva Vráblová.
Pri nejasnostiach, či Boh zničí, alebo pretvorí som už dávnejšie otvorila katechizmus:
1043 Túto tajomnú obnovu, ktorá pretvorí ľudstvo i svet, Sväté písmo volá „nové nebo a nová zem“(671) (2Pt 3,13). Bude to definitívne uskutočnenie Božieho plánu: „zjednotiť v Kristovi ako v hlave(280) všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“(518) (Ef 1,10). 1044 V tomto novom svete, nebeskom Jeruzaleme, bude Boh prebývať medzi ľuďmi. „Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo“ (Zjv 21,4). 1045 Pre ľudí bude toto zavŕšenie konečným uskutočnením jednoty ľudského pokolenia,(775) ktorú chcel Boh už od stvorenia sveta a ktorej bola putujúca Cirkev „akoby sviatosťou“. Tí, čo budú zjednotení s Kristom, budú tvoriť spoločenstvo vykúpených, Božie „sväté mesto“(1404) (Zjv 21,2), „Baránkovu manželku“ (Zjv 21,9). Už ju nebude zraňovať hriech, nečistota, samoľúbosť, ktoré ničia alebo zraňujú pozemské spoločenstvo ľudí. Oblažujúce videnie, v ktorom sa Boh nevyčerpateľným spôsobom otvorí vyvoleným, bude nevysychajúcim prameňom blaženosti, pokoja a vzájomného spoločenstva. 1046 Pokiaľ ide o vesmír, Zjavenie hovorí o hlbokej jednote osudu hmotného sveta a človeka: „Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“(349) v nádeji, „že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy… Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame… vykúpenie svojho tela“ (Rim 8,19-23). 1047 Aj viditeľný vesmír je teda určený na to, aby bol pretvorený: „Lebo treba, aby – uvedený do pôvodného stavu – bez prekážky slúžil spravodlivým“ a mal účasť na ich oslávení vo vzkriesenom Ježišovi Kristovi.
Odoslané 29.10.2012 15:02.