Blog

« Späť

Náš pôstny kalendár: 1. Popolcová streda

Náš pôstny kalendár: 1. Popolcová streda

Budem sa s vami postupne deliť o jednotlivé obrázky a zamyslenia z nášho rodinného pôstneho kalendára. Snažila som sa o jednoduchosť, aby sme tak mohli prežívať pôstne obdobie spolu s deťmi. Dajte mi prosím vedieť, či vám každodenné uverejňovanie vyhovuje, alebo s tým mám radšej prestať, aby som nezahlcovala MK niečím, o čo nie je záujem. Ďakujem.

1. Popolcová streda 


Liturgické čítania:
Joel 2, 12-18
Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17
2 Kor 5, 20 – 6, 2
Mt 6, 1-6. 16-18 

V dnešnom obrázku som vychádzala z evanjelia podľa Matúša:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Myslím, že posolstvo dnešného dňa je jednoduché. Vyzýva nás, aby sme robili dobré veci, pretože je dobré ich robiť. Preto, aby sme pomohli, aby sme prejavili lásku, aby sme plnili Božiu vôľu. Preto, že ich od nás chce Boh. Ale nie preto, aby nás druhí ľudia videli a chválili. Ak robím sebazaprenie, nech nikto nevidí, aké mi je to ťažké. Vtedy bude mať aj moja obeta väčšiu cenu a prinesie väčší úžitok.

Preto sme sa dnes rozhodli, že sa budeme postiť s úsmevom a pomáhať v tichosti, aby sme nevyvyšovali seba, ale Otca, ktorý je na nebesiach.