Rozžiarený Vladko alias gvardián kláštora

Vladko Polák

Jožko Timko alias Mikuláš

Jožko Timko

Ján Macej alias Johny

Novictmajster Ján Macej alias Johny - toho času v Kremnických Baniach

Jožko Timko s Jantekom v kaplnke kláštora

Jožko Timko a Jantek - Anton Majerčák

básnik Pali Korba

Majster kuchyne a priateľ múz - Pavol Korba alias básnik Pali - toho času presmerovaný do kuchyne v Ponikách

vikár Anton Majerčák alias Jantek

Anton Majerčák alias Jantek - vikár