Článok

Aktuálne pravidlá platiace pri bohoslužbách nájdete aj na stránke Banskobystrickej diecézy

Komunita č. 1

Menší bratia kapucíni Hriňová-Raticov Vrch

Logo

Popis:
Duchovná správa Kostola Fatimskej Panny Márie na Raticovom Vrchu Aktuálni bratia: Vladimír Polák - gvardián kláštora; Anton Majerčák alias Jantek - rektor kostola; Kontakt: 0903/647 233 (Jantek) 0904/553 775 (Vlado) E-mail: hrinova@kapucin.sk POKOJ A DOBRO!

Správca stránok
Eva Donovalová

Mapa


Zobraziť Časti Hriňovej (SK) na väčšej mape

Modlitba čínskych biskupov

Bože, ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k tebe, aby sme vzývali tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my sme našou pýchou zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni, Bože, milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme ešte mohli zakúsiť tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem ako verní strážcovia.

Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a duchu, sprav ich účastnými na veľkonočnom tajomstve tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že ty si ten, ktorý hýbe chodom dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme ťa mohli oslavovať a ďakovať ti s obnoveným srdcom. Pretože ty si Stvoriteľom života a s tvojím Synom, naším Pánom, v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

Aktivity komunity

novembra 15
17:49
novembra 7
19:26
19:24
novembra 5
17:35
októbra 18
15:26
15:26
15:24
15:24
októbra 4
21:38
septembra 28
22:17
Odoberať aktivity Menší bratia kapucíni Hriňová-Raticov Vrch. (Otvorí sa v novom okne)

FILIÁLNE OZNAMY

Oznamy a úmysly sv. omší

Duchovná správa kapucínov na Raticovom Vrchu OZNAMY v týždni 15. 11. - 21. 11. 2021
Čítaj ďalej o Oznamy a úmysly sv. omší »
Ukazujem 1 výsledok.

Modlitba

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 
 
Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho milosrdenstva:

zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám.

Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi, Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval(a) čistotu duše i tela. Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) svojím krstným a sekulárnym zasvätením.

Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a) a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

alebo:

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička,

hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a Matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša.

Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prosíme o miesto v tvojom Nepoškvrnenom Srdci.

Panna Mária Fatimská, Matka Cirkvi, ochraňuj nášho pápeža M., nášho biskupa M., všetkých kňazov, diakonov a všetok Boží ľud, aby sme sa vždy viac pripodobňovali tvojmu Synovi, nášmu Spasiteľovi, a boli šťastní, že sme synmi a dcérami Cirkvi, Božej rodiny.

Sedembolestná Matka, patrónka našej vlasti, naši predkovia sa vinuli k tebe v úzkostiach i bolestiach s veľkou dôverou a láskou. Neopúšťaj nás, chráň nás a prihováraj sa za nás, aby sme žili vo svornosti a pokoji. Zhliadni svojím milostivým pohľadom i na našu farnosť ... (diecézu, krajinu) a pros za ňu u svojho Syna. Pozri na tých, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa rodín, v ktorých vychladla láska, ujmi sa mládeže, ktorá stratila chuť žiť. Posilni starých, chorých a sociálne biednych, aby sa dokázali boriť so svojimi ťažkosťami. Bohatým ukáž, že najväčšiu radosť prináša rozhodnutie podeliť sa s inými. Prosíme ťa, zhliadni na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet. Nech všetci kresťania otvorene a s láskou ohlasujú evanjelium života ľuďom dnešnej doby.

Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých, aby Kristov kríž nebol zbytočný, aby človek nezišiel z cesty dobra, aby si vedel uvedomiť i oľutovať svoje hriechy a aby vzrastala jeho nádej v Boha.

Mária, znamenie nádeje a útechy! Pomáhaj nám, aby sme pocítili naliehavosť pozvania vrátiť sa do domu Otca a počúvali tvoj materinský hlas: Urobte, čo vám Kristus povie! Nech tvoju starostlivosť pocítia všetci kresťania, aby sa vrátili do plného spoločenstva Cirkvi, aby bol jeden ovčinec a jeden pastier.

Panna Mária Fatimská, Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.