Článok

Aktuálne pravidlá platiace pri bohoslužbách nájdete aj na stránke Banskobystrickej diecézy

Komunita č. 1

Menší bratia kapucíni Hriňová-Raticov Vrch

Logo

Popis:
Duchovná správa Kostola Fatimskej Panny Márie na Raticovom Vrchu Aktuálni bratia: Vladimír Polák - gvardián kláštora; Anton Majerčák alias Jantek - rektor kostola; Kontakt: 0903/647 233 (Jantek) 0904/553 775 (Vlado) E-mail: hrinova@kapucin.sk POKOJ A DOBRO!

Správca stránok
Eva Donovalová

Mapa


Zobraziť Časti Hriňovej (SK) na väčšej mape

Modlitba čínskych biskupov

Bože, ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k tebe, aby sme vzývali tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my sme našou pýchou zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni, Bože, milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme ešte mohli zakúsiť tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem ako verní strážcovia.

Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a duchu, sprav ich účastnými na veľkonočnom tajomstve tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že ty si ten, ktorý hýbe chodom dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme ťa mohli oslavovať a ďakovať ti s obnoveným srdcom. Pretože ty si Stvoriteľom života a s tvojím Synom, naším Pánom, v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

Aktivity komunity

januára 25
18:38
januára 16
14:36
januára 10
13:04
januára 3
22:28
22:22
decembra 28
17:58
17:57
decembra 13
12:50
12:41
12:37
Odoberať aktivity Menší bratia kapucíni Hriňová-Raticov Vrch. (Otvorí sa v novom okne)

FILIÁLNE OZNAMY

« Späť

Oznamy a úmysly sv. omší

Duchovná správa kapucínov na Raticovom Vrchu OZNAMY v týždni 24. 1. - 30. 1. 2022

LITURGICKÝ  KALENDÁR

Po  Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Ut  Sviatok Obrátenia sv. Pavla

Str  Spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov

Pia  Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Ne  Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

ČASY A ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok  18.00 + rod. Halajová

Utorok       18.00 Poďak. za 50 r. života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu

Streda       18.00 Poďak. za 15 r. života a prosba o požehnanie pre rodinu

Štvrtok      18.0Poďak. za 14 r. života a za milosť pre Mária

Piatok       18.00 + Štefan a Emília Bystrianska a rodičia z oboch strán

Sobota        7.00 konventná

                  18.00 Poďak. P. Bohu za 70 r. života Márie

Nedeľa        7.30 Za zdravie a B. pomoc pre rod. Melichovú

                   10.00  Za kapucínov, príbuzných a dobrodincov kostola a kláštora

                   18.00 Poďak. za 65 r. života a za B. pomoc pre Annu

PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:

  • Pán Boh zaplať a požehnaj za všetky vaše duchovné i materiálne dary!

  • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Kto chce posvätiť dom, nech nás zavolá telefonicky.
  • O upratovanie kostola prosíme Konôpkovú, Karlíkovú, Šulekovú.
Predchádzajúci Ďalej
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým

Modlitba

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 
 
Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho milosrdenstva:

zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám.

Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi, Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval(a) čistotu duše i tela. Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) svojím krstným a sekulárnym zasvätením.

Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a) a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

alebo:

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička,

hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a Matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša.

Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prosíme o miesto v tvojom Nepoškvrnenom Srdci.

Panna Mária Fatimská, Matka Cirkvi, ochraňuj nášho pápeža M., nášho biskupa M., všetkých kňazov, diakonov a všetok Boží ľud, aby sme sa vždy viac pripodobňovali tvojmu Synovi, nášmu Spasiteľovi, a boli šťastní, že sme synmi a dcérami Cirkvi, Božej rodiny.

Sedembolestná Matka, patrónka našej vlasti, naši predkovia sa vinuli k tebe v úzkostiach i bolestiach s veľkou dôverou a láskou. Neopúšťaj nás, chráň nás a prihováraj sa za nás, aby sme žili vo svornosti a pokoji. Zhliadni svojím milostivým pohľadom i na našu farnosť ... (diecézu, krajinu) a pros za ňu u svojho Syna. Pozri na tých, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa rodín, v ktorých vychladla láska, ujmi sa mládeže, ktorá stratila chuť žiť. Posilni starých, chorých a sociálne biednych, aby sa dokázali boriť so svojimi ťažkosťami. Bohatým ukáž, že najväčšiu radosť prináša rozhodnutie podeliť sa s inými. Prosíme ťa, zhliadni na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet. Nech všetci kresťania otvorene a s láskou ohlasujú evanjelium života ľuďom dnešnej doby.

Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých, aby Kristov kríž nebol zbytočný, aby človek nezišiel z cesty dobra, aby si vedel uvedomiť i oľutovať svoje hriechy a aby vzrastala jeho nádej v Boha.

Mária, znamenie nádeje a útechy! Pomáhaj nám, aby sme pocítili naliehavosť pozvania vrátiť sa do domu Otca a počúvali tvoj materinský hlas: Urobte, čo vám Kristus povie! Nech tvoju starostlivosť pocítia všetci kresťania, aby sa vrátili do plného spoločenstva Cirkvi, aby bol jeden ovčinec a jeden pastier.

Panna Mária Fatimská, Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.