Článok

Deviatnik k

sv. Júdovi Tadeášovi

1.deň

2.deň

3.deň

4.deň

5.deň

6.deň

7.deň

8.deň

9.deň

Blogy (Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi)

Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 1.deň

Duchovné čítanie Čím dôvernejšie a vytrvalejšie sa modlíš, tým skôr môžeš úfať, že ťa dobrotivý Boh na láskavé orodovanie svätého Júdu vypočuje. Preto sa tak veľmi odporúča deväťdňová pobožnosť, ktorú možno aj viac ráz opakovať, keby hneď nenasledovalo vyslyšanie. Deväťdňová pobožnosť, čiže deviatnik je v tom, že sa za deväť dní modlíme isté modlitby a robíme nejaké skutky...
Čítaj ďalej o Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 1.deň »

Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 2.deň

Duchovné čítanie Svätý Júda Tadeáš bol apoštol Pánov. Vo svätom Písme sa spomína ako brat Pána Ježiša. Ale to sa nemôže brať doslovne. To znamená len toľko, že bol jeho príbuzný. So svätou Rodinou v Nazarete bol podľa ústneho podania v dvojakom príbuzenstve. Božia Matka bola totiž jeho teta a sv. Jozef, jej panenský manžel, jeho strýko. Po prijatí Ducha Svätého na Turíce naplnila...
Čítaj ďalej o Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 2.deň »

Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 3.deň

Duchovné čítanie Svätého Júdu Tadeáša pokladali veriaci už od najstarších čias za výborného pomocníka vo veľmi chúlostivých a zúfalých prípadoch. Tisícnásobná skúsenosť tiež dosvedčuje, že tento Svätý celkom neobyčajne a zázračne vypočul modlitby v takých trápeniach, kde sa už všetka nádej zdala podľa ľudského chápania vytvorená. Ba svätá Brigita píše, že jej sám Božský Spasiteľ...
Čítaj ďalej o Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 3.deň »

Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 4.deň

Duchovné čítanie Keď v nejakej ťažkosti prosíme svätého Júdu Tadeáša, aby za nás orodoval, veľmi pomáha, keď dáme almužnu, alebo robíme iné skutky duševného alebo telesného milosrdenstva. Veď práve tieto skutky zaistia nám pomoc Božiu a ochranu Svätého. “Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo” /Mt 5,7/. “Ako mierou budete iným merať, takou i vám namerajú”...
Čítaj ďalej o Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 4.deň »

Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 5.deň

Duchovné čítanie. Mnohí by neboli zúfalí, keby boli bývali milosrdní k blížnemu. Spomenutý kňaz Lefré raz večer v kázni povzbudzoval poslucháčov, aby ten, kto sa medzi nimi cíti najnešťastnejší robil skutky milosrdenstva a uvidí, že mu Pán Boh pomôže. Na druhý deň príde k nemu istý predný pán a hovorí: “Včera večer ja som bol medzi vašimi poslucháčmi najnešťastlivejší. Tu ukázal...
Čítaj ďalej o Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 5.deň »

Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 6.deň

Duchovné čítanie Slovenský študent nám píše: “Podivne dostala sa mi do ruky knižočka Svätý Júda Tadeáš. Prozreteľnosť sama poslala mi ju na pomoc. Vo veľmi chúlostivej veci povolania a štúdií obrátil som sa s celou dôverou na svätého Tadeáša a sľúbil som mu, že keď ma vypočuje, dám to uverejniť v novom vydaní knižočky. A skvele ma vypočul. Školský referát dovolil mi zložiť...
Čítaj ďalej o Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 6.deň »

Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 7.deň

Duchovné čítanie Naša svätá viera nás učí, a skúsenosť potvrdzuje, že Pánu Bohu je milé, keď uctievame svätých a prosíme ich aby orodovali za nás u neho. Mohol by nám síce aj sám pomôcť bez svätých, ale predsa chce, aby sme v hlbokom precítení svojej hriešnosti a nehodnosti volali si na pomoc svätých, ako jeho milých priateľov. Takto potom pre ich zásluhy a na ich prosby nás skôr...
Čítaj ďalej o Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 7.deň »

Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 8.deň

Duchovné čítanie Svätí majú veľkú radosť, keď dáme slúžiť svätú omšu im na česť. Vo veľmi ťažkej úzkosti môžeme dať slúžiť deväť svätých omší na česť svätému Tadeášovi, alebo za deviatnika chodievať každý deň na svätú omšu. Tridentský svätý snem učí, že katolík nemôže spraviť nijaké iné tak sväté a božské dielo, ako keď je so živou vierou a pobožnosťou na svätej omši. Vrele...
Čítaj ďalej o Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 8.deň »

Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 9.deň

Duchovné čítanie Keď ťa dobrotivý Boh na orodovanie tvojho svätého ochrancu Tadeáša v tvojom trápení láskavo vypočul, buď mu za to aj povďačný /á/ za celého života. Bohužiaľ, mnohí zabúdajú na toto. Lepšie však nemôžeš dokázať Pánu Bohu svoju povďačnosť ako príkladným katolíckym životom. A preto: Chodievať na svätú omšu, keď nie každý deň, tak aspoň tak často, ako ti...
Čítaj ďalej o Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi 9.deň »
Ukazujem 9 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 1