História

 

Podľa zachovalej kroniky rímsko-katolíckej ľudovej školy si občania školu postavili svojpomocne. V zázname sa píše, že občania sa uzniesli, že dajú vystavať školu. Drevo potrebné ku stavaniu poskytla urbárska hora; zdarma prispeli občania k prácam ako voziť drevo a iné potrebné veci, ako aj pomocnými prácami, iba tesári dostali 100 zlatých. Škola bola dokončená v roku 1873, za richtára Martina Hároníka.

Drevenica starej školy je významný objekt, ktorý má z historického hľadiska vysokú hodnotu pre svoju jedinečnosť na pôvodnom mieste.

V súčasnosti prebieha obnova budovy starej školy na „Múzeum Historická škola v Brvništi - Dom tvorivosti, zručnosti a tradičných remesiel", ktoré je zaevidované v Slovenskom národnom múzeu v Muzeologickom kabinete.