Spolok ROTaRVaK

Spolok pre rozvoj a obnovu techniky, remeselnej výroby a kultúry, n. o. (Spolok ROTaRVaK, n.o.) so sídlom v Brvništi, bol zaregistrovaný ako nezisková organizácia za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania a výchovy; tvorby, ochrany a obnovy duchovných, kultúrnych, technických a remeselníckych hodnôt a tradícií a služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Nezisková organizácia spolok ROTaRVaK (znamená: Rozvoj Obnova Techniky a Remeselnej Výroby a Kultúry) už niekoľko rokov poskytuje všeobecne prospešné služby za účelom ochrany a zachovania technických, remeselníckych a kultúrnych hodnôt pre budúce generácie.

Nezisková organizácia funguje vďaka ochote dobrovoľníkov. Počas roka organizujú viacero aktivít.

V roku 2012 pokračoval projekt Zber hmotných kultúrnych pamiatok z histórie obce Brvnište. V rámci projektu boli zozbierané predmety technickej či historickej hodnoty, remeselné výrobky, súčasti odevu, obuv, či zariadenia a pomôcky v domácnostiach.