« Späť

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

Lebo život v našej obci sa nás týka!
 
Už najbližšiu sobotu ideme opäť k volebným urnám. Predseda
parlamentu tieto voľby určil len 2 dni pred významným
sviatkom novembra 1989. Zdá sa to byť účelové, ale nesporne je
to aj symbolické.
V sobotu oslavujeme demokraciu slobodnými voľbami do
samospráv našich miest a obcí (lebo demokracia sa najlepšie
oslavuje slobodnou voľbou) a v pondelok si pripomíname Nežnú
revolúciu.
Pred 25 rokmi sme pre našu vlasť získali slobodu, lepšiu
perspektívu a spoluúčasť občanov na riadení našej krajiny a
nášho bezprostredného okolia.
Zaspomínajme si ako a kto riadil naše mestá a obce počas
takmer 40 rokov socializmu. Bola to fakticky komunistická
štátostrana, ktorá prostredníctvom ministerstiev, okresných a
miestnych národných výborov a komunistických „aparátčikov“
rozhodovali o našom okolí.
Zlom nastal práve 17. novembra, kedy sme sa nadýchli slobody
a zmena nastala v roku 1990. Vtedy k existujúcemu hierarchicky
usporiadanému systému miestnej správy pribudol systém
územnej samosprávy.
 
Vážme si to a nezabúdajme!
Náš hlas kedysi nikto nepočúval, ale dnes je
dôležitý, využime to!
 
Už túto sobotu máme šancu využiť naše občianske privilégium
rozhodnúť, kto nás bude zastupovať v riadení nášho mesta,
našej obce.
Ako si vybrať toho správneho kandidáta?
V obchode som začul pani, ako sa sťažuje, že dnes už kandiduje
každý. Že vôbec nevie, koho si má z toho zoznamu kandidátov
vybrať.
Mňa teší, keď si môžem vyberať. No nie je lepšie, keď máme
viacero možností? Som veľmi rád, že sa do týchto volieb
prihlásil zaujímavý počet kandidátov aj z kresťanských
komunít. K angažovanosti vyzývam často na svojich
vystúpeniach a snažím sa ľudí motivovať k prebratiu
zodpovednosti a službe verejnosti.
Využime predvolebnú kampaň, nebuďme voči nej
nevšímaví.
Asi všetci sme zaregistrovali zvýšenú koncentráciu
predvolebných materiálov vo svojich poštových schránkach.
Viacerí sa možno nad tým aj pohoršili.
Majme pre kampaň porozumenie.
Je to legitímny spôsob, ako sa kandidáti môžu predstaviť,
povedať o sebe a svojich volebných programoch. Viem, že sme
sa možno už viacej krát sklamali v politike. Sklamanie nás však
paralizuje a vedie k pasivite. No nezabúdajme, že sa jedná o
správu našich spoločných vecí. Politika, o to viac komunálna sa
týka nášho každodenného života a nášho bezprostredného
okolia.
Cnosti politika sú láska k ľuďom a pokora
„Nemožno vládnuť bez lásky k ľuďom a bez
pokory! A každý muž, každá žena, ktorí majú
prevziať službu vládnuť, si musia položiť tieto dve
otázky: Milujem svojich ľudí, aby som im lepšie
slúžil? Som pokorný a počúvam všetkých
ostatných, rôzne názory, aby som vybral tú
najlepšiu cestu? Ak si nepoloží tieto otázky, jeho
vláda nebude dobrá. Vládca, ktorý miluje svoj ľud,
je pokorným mužom či ženou.“
Úplne sa stotožňujem s výrokom pápeža Františka. Kandidát
hodný podpory musí politiku vnímať ako službu ľuďom, ktorých
má v úcte a chce im dobro. Rozlišujme a hľadajme tieto cnosti u
kandidátov, ktorí sa uchádzajú o našu podporu. Lásku k ľuďom
a pokoru!
Ako ich nájsť? Nemôžem poznať všetkých kandidátov
Najmä vo väčších obciach a mestách nemôžeme poznať
všetkých kandidátov. Ale niektorých predsa poznáme.
Stretávame ich na ulici, poznáme ich z profesného života,
poznáme ich rodiny, prišli sme s nimi do kontaktu na nejakom
podujatí, či sa zapojili do nejakého projektu.
Poznáme ich prácu a výsledky.
Poslanec by mal byť človek, ktorý už zanechal v miestnej
komunite nejakú stopu. Niečo vytvoril, inicioval, preukázal
službu. Voľme kandidátov, čo poznáme a máme overených.
Veľmi odporúčam osobne sa stretnúť s kandidátom, ktorého
chcem podporiť, alebo mu zavolajte a dajte mu pár otázok. Toto
je najoverenejší spôsob, ako sa nepopáliť a vybrať si správne. A
v komunálnych voľbách sa to naozaj dá!
Zo zdravého stromu, jedovatý plod nevyrastie
Vyberajme si kandidátov, ktorí sú jasne hodnotovo ukotvení. Aj
vo svojej rodine a zamestnaní žijú príkladným životom. U
takýchto ľudí sa budeme môcť spoľahnúť, že svoj výkon
komunálneho politika budú vnímať ako službu spoločnosti.
Službu pre ľudí, ktorých si vážia a milujú. Nie je dôležitá strana,
ani politická príslušnosť, ale vnútorný kompas.
 
Všetci musíme niečím prispieť!
Prispieť musíme všetci.
 
Apoštol Pavol nás povzbudzuje k modlitbe za všetkých, ktorí
nám vládnu. Občania sa nemôžu nezaujímať o politiku. Každý
by mal mať účasť na politike. Modlitebnú a vecnú. Viete, že
môžete prísť na zastupiteľstvo vo vašej obci? Sú verejné. Viete
kedy bývajú? Viete o čom rokujú? Zistite to!
Buďme aktívni vo vzťahu k našim zástupcom. Dávajme im
spätnú väzbu, vyžadujme aktivitu, sledujme ich prácu a buďme
pripravení na spoluprácu. Nebuďme pasívni, neohovárajme,
nerozprávajme len o veciach, ktoré nefungujú. Neponosujme sa.
Vždy sa snažme konštruktívne stavať k spoločným veciam.
 
Upozorniť, poradiť, pomôcť.
 
Modlime sa za kandidátov a voľby. Dávam do pozornosti  potrebnú iniciatívu 7 dní modlitieb za voľby.
 
Dajme zo seba to najlepšie!
 
Na záver vám chcem odporučiť 2materiály:
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Diskusia by mala byť zastavená z dôvodu volebného moratória.
Odoslané 13.11.2014 12:43.