« Späť

REFERENDUM: Menšina sa nedefinuje cítením

REFERENDUM: Menšina sa nedefinuje cítením

Priatelia,

zdieľam s vami video, v ktorom hovorím o nastávajúcom Referende o rodine na Slovensku. Chcem povzbudiť a primäť ľudí, aby sa vyjadrovali na túto tému jasne, priamo a bez falošného sentimentu. Veľmi mi záleží na tom, aby toto referendum bolo skutočne využité, teda úspešné. Ide predsa o občiansky nástroj priamej demokracie. Našou účasťou zasahujeme do legislatívy republiky.Vo voľbách si volíme našich zástupcov, ale v referende hovoríme priamo do tvorby zákonov. K referendu by sme preto mali ísť všetci bez ohľadu na názorový  tábor vyjadriť ÁNO alebo NIE. Odhováranie od účasti na tomto referende považujem za nezodpovedné marenie toho, za čo bojujeme posledných 25 rokov. Zvlášť nezodpovedné a falošné je to od politikov. Je naopak ich povinnosťou k nemu podnecovať.

Chcel by som vás poprosiť, aby ste nabádali svoje okolie na účasť. Žiadam osobnosti verejného života, aby tiež vyzývali ľudí ísť vyjadriť svoje želanie v referende. Robme všetko pre to, aby ľudia k urnám prišli. Vyzývam združenia, organizácie, záujmové skupiny, spolky a spoločenstvá, aby sa ozvali. Máme k dispozícii mnoho dobrý zdrojov a solídnu argumentačnú základňu pre diskusiu.

Ako kresťania sme dlhodobo opomínali ľudí s homosexuálnym cítením. Je dôležité ich rešpektovať a klásť dôraz, aby neboli zosmiešňovaní. To je správne. Zároveň to však nemôže ospravedlňovať ani byť dôvodom pre bezbrehú propagáciu ani podnecovanie homosexuálneho spôsobu života pre naše deti a mládež.

Je nezmysel, aby malá skupinka aktivistov presadila pre celú spoločnosť také zásadné zmeny ako je vyučovanie na školách o okrajových sexuálnych praktikách, neustálu medializáciu, popularizáciu a samotné adopcie detí. To sú sociálne pokusy. Slovensko si musí zachovať ostražitosť. Počkajme si, aké výsledky prinesú tieto experimenty na Západe, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Často sa hovorí o homosexuálnej menšine. Priatelia, nezabúdajme, že menšina sa nedefinuje cítením. Základné ľudské práva máme zadefinované vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv od roku 1948. Nemožno vytvárať dalšie ľudské práva len na základe rôznych cítení, taký prístup povedie spoločnosť k chaosu. Takéto hnutia sa snažia presadiť práva nie individuálne, ale individualistické, ktoré hľadia len na seba a svoj prospech bez ohľadu na spoločnosť.

Z tzv. “pokrokovej Európy” k nám prenikajú príklady, ktoré ozaj nepotrebujeme. Uvediem ich tu zopár. Z Nemecka  poznáme prípady rodičov vsadených na niekoľko dní do väzenia, pretože nepustili svoje deti v škole na prevrátenú sexuálnu výchovu.  V Anglicku boli detské domovy a adopčné agentúry vedené kresťanmi nútené pod hrozbami sankcií konať v rozpore s vlastným presvedčením, keď museli dať deti aj homosexuálnym párom. Viaceré sa radšej rozhodli svoje prevádzky zavrieť. Iní boli pre hoci aj malý prejav viery vyhodení z práce. V Španielsku notár musel oddať trojčlené manželstvo. Budeme sa musieť aj my podvoliť takýmto trendom a znášať tresty za svoje  presvedčenie? Alebo sa už teraz zastojíme zdravého rozumu a slobody presvedčenia?

Myslím si, že je občianskym a  kresťanským imperatívom využiť posledný mesiac na prelamovanie všeobecne negatívneho prístupu médií. Verejnosť je neustále zahŕňaná článkami o tom, ktoré osobnosti sa referenda nezúčastnia (viď článok na SME) a aké je to celé zbytočné, zlé a nepriateľské. Nie, nie je. Iba oni to také chcú vykresliť.     

Omnoho viac však chcem zdôrazniť modlitbu. Prebudení kresťania, ktorí rozumejú pôsobeniu Božieho Ducha sa nespoliehajú len na prostriedky fyzického sveta. Našim rozhodujúcim prístupom, na ktorý nás odkázal Pán Ježiš Kristus je, aby sme konali nie mocou ani silou, ale Jeho Duchom. Musíme za toto referendum hľadať Boží zásah,  prihovárať sa u Pána ľudských ciest a životov, klopať na dvere Božieho domu a žiadať si, aby referendum malo vplyv a dopad. O tom učil Ježiš Kristus a som presvedčený, že nič účinnejšie neexistuje. Musíme klopať neodbytnou modlitbou, akú mala chudobná vdova pri sudcovi. Aj my totiž žiadame vyriešenie sporu u Najvyššieho Sudcu. Boh nekoná len tak spontánne. Ježiš Kristus nás povolal k spolupráci na jeho diele  a veci nenastanú bez búchania a klopania na Božie okná a dvere. Kto klope, tomu otvoria, kto hľadá nájde. Takto sa tvoria dejinné udalosti na mnoho rokov. Buď s Bohom, alebo bez Neho. Čo si vyberieme teraz? Zasiahnuť, zúčastniť sa alebo sedieť a mrmlať...?    

Tvorme našu spoločnosť. Formujme ju. Žijeme v nej. Referendum je v tejto chvíli tým nástrojom. Zvlášť voči legislatíve Európskeho parlamentu, ktorý po jasnom nesúhlase zo strany slovenského národa bude mať len veľmi obmedzenú možnosť zasahovať. Málokto totiž vie, že uzákonením registrovaných partnerstiev v našej krajine budeme musieť začať rešpektovať doterajšie rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý ich spolu s homosexuálnymi manželstvami zrovnoprávňuje s tými tradičnými. (viď viac v článku). Môže sa spustiť nezadržateľná lavína. V týchto dňoch tvoríme nadlho našu budúcnosť. Je rozhodujúci čas.

Pripravujem vysvetľujúce videá, v ktorých poskytujem k Referendu jednoduché argumenty. Chcem ukázať, že tri referendové otázky sú rozhodujúce a dôležité.

Všetky aktuálne informácie o mojich referendových aktivitách môžete sledovať na mojej facebookovej stránke alebo na Youtube kanále.