« Späť

Katolícky worship: O filii et filiae

Často v kresťanskej hudbe skloňujeme slovo "worship" (chvály, uctievanie) a pritom zabúdame, že Cirkev má plnú pokladnicu priam brilantných, sebe vlastných chvál a uctievania. Poďme ich znovu objavovať :).

Veľkonočný hymnus "O filii et filiae" (v slovenčine som to našiel ako "Aleluja - ó, bratia", doslovne "Ó synovia a dcéry") napísal v 15. storočí františkán Jean Tisserand. Slovenský (umelecký) preklad som našiel na stránke www.spevnik.sk. Hudobné interpretácie sú rôzne, od jednoduchého spevu až po veľkolepé kompozície.

Text je uvedený nižšie a zaujalo ma na ňom, že je to chválospev ale zároveň aj príbeh priamo inšpirovaný evanjeliom.

Prvá, jednoduchá verzia (s americkým prízvukom :) ) je v podaní žien - benediktínok:

Druhá, veľkolepá, je v podaní zboru katedrály Notre Dame v Paríži, organista je Pierre Cochereau:

Tu je plný text (v tých videách sa nespieva všetko):

O filii et filiae,
Rex caelestis, Rex gloriae
morte surrexit hodie.

Ó, bratia, veľký div sa stal,
Pán Ježiš Kristus, slávy kráľ,
dnes z mŕtvych vstal, hrob zanechal.

Ex mane prima Sabbati
ad ostium monumenti
accesserunt discipuli.

Keď nastávala nedeľa,
šli učeníci za šera,
ku hrobu Vykupiteľa.

Et Maria Magdalene,
et Iacobi, et Salome
Venerunt corpus ungere.

Šla Magdaléna s masťami,
tri ženy šli a neznali,
kto im tam kameň odvalí.

In albis sedens angelus
praedixit mulieribus:
In Galilaea est Dominus.

Sedeli v bielom anjeli,
a ženy od nich zvedeli,
že Pán odišiel do Galiely.

Et Ioannes apostolus
cucurrit Petro citius,
monumento venit prius.

I utekal Ján apoštol,
predstihol Petra skôr tam bol,
k prázdnemu hrobu pribehol.

Discipulis astantibus,
in medio stetit Christus,
dicens: Pax vobis omnibus.

Apoštolom sa Kristus Pán
zjavil a riekol: Pokoj vám
svoj pokoj vám dnes oddávam

Ut intellexit Didymus
quia surrexerat Iesus,
remansit fere dubius.

Čul Tomáš, že ten div sa stal,
že Ježiš Kristus z hrobu vstal,
ale on zapochyboval.

Vide Thoma, vide latus,
vide pedes, vide manus,
noli esse incredulus.

Tu bok môj, Tomáš, pozri sám!
Na rukách, nohách rany mám,
zrob koniec svojim pochybám.

Quando Thomas vidit Christum,
pedes, manus, latus suum,
dixit: Tu es Deus meus.

I prišiel Tomáš, pozrel sám,
a uvidiac päť jeho rán,
zvolal: Ty si môj Boh a Pán.

Beati qui non viderunt
et firmiter crediderunt;
vitam aeternam habebunt.

No blažený, kto nevidel
a verí, sťa by uvidel,
večne žiť dá mu Spasiteľ.

In hoc festo sanctissimo
sit laus et iubilatio:
benedicamus Domino.

My v tento sviatok posvätný,
natešení a dojatí,
volajme: Pane, sláva ti!

Ex quibus nos humillimas
devotas atque debitas
Deo dicamus gratias.

A pokorné kto srdce máš,
s nami mu česť a vďaku vzdáš,
zaspievaš: Deo gratias.

 

A nakoniec, priamo z liturgie:

Ďalej
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Peter, aké milé prekvapenie! Ďakujem, jeden z najkrajších veľkonočných darov popri tom Najväčšom.
Som veľmi zaťažená na vážnu a najmä sakrálnu hudbu . Viem si to vychutnať a premeditovať v samote a vždy pri tom pookrejem.Je potrebné tieto unikáty zachovávať, lebo nová generácia už aj v chrámoch uprednostňuje hlučnú súčasnú hudbu, ktorá stavia na rytme a opakovaní jedného verša ...Niečo iné je Taizé-hudba, to sa mi páči. Ale nech nie som egoista, 150 žalm nám hovorí, ako možno Pána chváliť ...ešte raz ďakujem!
Odoslané 1.4.2013 11:52.
emoticon Nie všetci z novej generácie uprednostňujú hlučnú hudbu emoticon O Filii et Filiae bol jeden z prvých veľkonočných chválospevov, ktoré som sa naučila, ďakujem za pripomenutie tohoto pokladu.. +
Odoslané 4.4.2013 10:11.
Poďme znovu objavovať - presne tak! Máme toľké bohatstvo! Až nám zastrelo zrak, že ho nevidíme! Vďaka za blog, Peter, vďaka Pane za Petraemoticon
Odoslané 4.4.2013 12:13.
Vďaka. Keď som tento hymnus počula prvýkrát (a som si to uvedomila) bola som nadšená. Očaril ma hneď na prvé počutie. Obsahom aj hudobným prevedením. (Spieval otec Gabriel u Františkánov v BA - už cca pred 20 rokmi). Často spomínam na ten zážitok a odvtedy vždy na Veľkú noc čakám, kedy v liturgii zaznie.
Ale mám pocit, že mal trochu iný preklad. Ten sa mi páčil viac.

Ale aj iné krásne chválospevy máme. Napr. Obeť svoju veľkonočnú... či Exultet (Zaplesaj nebeský zbor anjelov...). Sú to nádherné spevy na oslavu zmŕtvychvstalého Pána.
Odoslané 5.4.2013 11:39.