« Späť

Priblížilo sa nebeské kráľovstvo

Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že Božie kráľovstvo je pre smrteľníka niečo nedosiahnuteľné, resp. že človek sa do Božieho kráľovstva dostane až po svojom pozemskom putovaní.

Ježiš však sám hovorí :

Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. (Mt 4,17)

...Božie kráľovstvo je medzi Vami (Lk 17,21)

 

Originálny preklad slovného spojenia "robte pokánie" znamená "zmeňte zmýšľanie". Zmeniť myslenie je potrebné aby sme mohli žiť v kráľovstve tu a teraz. Ježiš neprišiel na zem ako Boh, ale ako človek aby nám ukázal ako má žiť človek. Apoštolom prisľúbil Tešiteľa a zázraky, ktoré robil on, robili aj apoštoli. Ježiš uzdravoval a apoštoli tiež uzdravovali. Ježiš vzkriesil mŕtvych a apoštoli tiež. Ježiš vyháňal zlých duchov a apoštoli tiež vyháňali zlých duchov. Nebudem opisovať všetky zázraky, chcem len zdôrazniť, že Ježiš nerobil tieto veci preto, že bol Boží Syn, ale preto, že bol človek, ktorý prijal Ducha Svätého  a riadil sa princípmi Božieho kráľovstva. V svätom Písme sa píše, že dostaneme všetko o čo budeme s vierou prosiť v modlitbe. Ježiš prosil a dostal. Toto je život v Božom kráľovstve. Byť v spojení s Bohom skrze Ducha Svätého a s vierou plniť jeho vôlu.

Predchádzajúci Ďalej
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Jednoduché, krásne, skutočné! Vďaka!
Odoslané 13.2.2013 7:52.