« Späť

Kde odišiel pokoj môjho srdca?

Veľa krát sa pýtam samej seba kde odišiel pokoj môjho srdca za posledných pár rokov. Teraz nachádzam odpoveď na svoju otázku. Svetská nezištnosť pohltila moje srdce  v každej jednej oblasti môjho JA. Svetská rutina zruinovala mňa, moje vzťahy, môj život s Bohom. Ako roky utekali vyprchal aj môj pokoj, ktorý som nadobúdala v Bohu priebehu predchádzajúcich rokov. Čo bolo najťahšie bolo to, že celý svet začal ísť proti mne v zmysle problémov a neustále som sa upriamovala na zabezpečenie rodinného prostredia, kedže rodičia majú také zdravotné problémy ako majú. No teraz si uvedomujem, že bol to len útek pred sebou, útek pred všetkým a strach, ktorý sa neustále viac a viac usádzal v mojom srdci. 
Dnešným dňom sa rozhodla zahodiť svoj strach a prosím Pána o silu kráčať vpred a silu v boji proti sebe a proti svojmu strachu, ktorý ak vyženiem zo srdca a seba viem, že postupne budem nadobúdať pokoj. Tento pokoj pramení z poznania svojho povolania a poznaní toho kto som. Preto potrebujeme si uvedomiť hodnoty nás samých a dať priestor Bohu, aby on bol tým lekárom, ktorý nám dodá ten najväčší dar, ktorým je láska v NÁS samých a tá premieňa nás, ale i ľudí okolo nás. 
Napriek problémom, napriek ťažkostiam NIKDY nezabúdajme budovať vzťah s BOHOM, lebo ak napriek ťažkostiam stále stojíme za tým, ktorý je našou silou, nebudeme tápať a neustále hľadať samých seba. Pretože tá cesta späť k Bohu a intímnemu vzťahu s Bohom je potom niekedy dosť náročná a ťažká. 
Boh je ten ktorý je nad všetkým v tomto svete,úplne nad všetkým.

Ďalej