« Späť

Prúd lásky

Prúd lásky
Ako začať? Sama neviem! Ale viem jedno jediné - neuveriteľná radosť môjho srdca kričí po láske, láske Boha, ktorý je užasným Oteckom z ktorého cítiť prúdy nekonečnej lásky. Prúdy milosti Ducha Svätého, ktorý rosieva lásku v ľuďoch. Nech naďalej padá dážď na túto Zem, aby naďalej rástla láska v ľuďoch, aby ľudia nachádzali pravosť Tvojej prozreteľnosti Otecko. Túžim aby táto láska neutíchala a viac a viac horela Tvojím ohňom. Nech sa v ľuďoch lámu múry, ktorými sú odelovaný od Teba. Len ty nám môžeš dať prameň živej vody. Čerpajme z tejto živej vody. Prosme neustále prosme o Jeho lásku - dá nám ju len ju žiadajme! :) Nebojme sa slúžiť, nebojme sa ísť za Ním, hľadajme Jeho kráľovstvo ...