« Späť

1. adventný týždeň: Rozhodnutia a kroky pokoja

1. adventný týždeň: Rozhodnutia a kroky pokoja

Sväté Písmo na dnes:

 

Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása. 
Pán je dobrý a spravodlivý:

ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách. 
Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť
pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja,
a zjaví im svoju zmluvu. 
Ž 25,4-14

 

ADventnÉ Zamyslenie:

V mnohých situáciách stojíme pred dilemou- ako sa zachovať, čo urobiť či neurobiť, povedať niečo alebo byť radšej ticho... Neexistuje presný manuál, ktorý by nám povedal s určitosťou: „Ak si v tejto situácii- rob toto.“ „Ak si v onakej situácii- rob tamto!“

Predchádzajúci text Svätého Písma nám ale dáva návod, ako múdro konať. Kľúčom je odmlčať sa a pred tým, ako niečo dôležité povieme, napíšeme či urobíme „stihnúť“  Pána poprosiť: „Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása.“

Pán Boh má mnoho spôsobov, akými nám odpovedá, ale ak Ho prosíme o vedenie, vždy odpovedá až dovtedy, kým Mu neporozumieme. Ukazuje nám cestu, či sme už zblúdili (ukazuje cestu hriešnikom), povzbudzuje nás urobiť správnu vec, aj keď môže byť pre nás veľkou výzvou (pokorných vedie k správnemu konaniu) a ak Bohu dokážeme dať priestor a stíšiť svoje vnútro, často nám vysvetľuje, prečo je potrebné také kroky urobiť (tichých poúča o svojich cestách).

Božie Slovo nám dáva prísľub, že ak budeme zachovávať Božie prikázania a v prvom rade sa zaujímať o to, čo by na naše konanie, myšlienky, či slová povedal Boh ( budeme sa „báť“ toho, aby sme najmä Jeho neurazili a nesklamali), On nám bude „dôverným priateľom“ a akákoľvek Jeho cesta pre nás bude MILOSRDENSTVO (milá, dobrá, veľkodušná) a VERNOSŤ (Boh splní, čo nám prisľúbil, vždy bude pri nás). Nemusíme sa teda strachovať, čo bude. Zotrvajme v dôvere v Boha, prosme Ho o správne nasmerovanie a doržiavajme Jeho pravidlá- o dobrý koniec sa už postará On.

"Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne (si žije), bez strachu, že sa mu zle (povodí).“ Prís 1,33

Povzbudil Vás tento článok? Zdieľajte ho na soc. sieťach a potešte aj iných :)

Obrázok: izclosup.com