Blogy (Aktívny Advent 2015)

« Späť

Adventný čas 21. december - Anjel Gabriel

Anjel Gabriel

Lk 1,26-38

Anjel Pána zvestoval Panne Márii, 
a ona počala z Ducha Svätého. 

Zdravas, Mária, milosti plná. Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych. Teraz i v hodinu smrti našej. Amen. 

"Hľa, služobnica Pána, 
nech sa mi stane podľa slova tvojho." 

Zdravas, Mária, milosti plná...

A Slovo sa telom stalo, 
a prebývalo medzi nami. 

Zdravas, Mária, milosti plná... 


Anjel Gabriel prináša radostnú zvesť. Jeho slová zvestujú veľkú radosť. Ale, ako vieme, aj dosť veľké problémy. Stačilo slovo - Mária prijala Božiu vôľu - a stal sa zázrak. Moc najvyššieho ju "zatienila", Duch Boží na ňu zostúpil. A Slovo sa stalo telom. Boh sa stal človekom. Emanuel - Boh medzi nami. 

Priznám sa, že na našej púti v Izraeli (asi pred 20 rokmi), ma najviac oslovila práve jaskynka v Nazarete. Nie Golgota, nie Betlehem... ale Nazaret. Miesto, kde sa "Slovo stalo telom". Miesto, kde na slovo mladučkej dievčiny Boh zostúpil na zem. A stal sa jedným z nás. Práve TU to všetko začalo. Už nebolo cesty späť. Všetko čo nasledovalo - narodenie Ježiša, život v chudobe, vyhnanstvo v Egypte, nepochopenie ľudí, povolanie učeníkov, učenie, uzdravovanie, ukrižovanie i zmŕtvychvstanie - to všetko sa začalo práve v tomto momente. Keď Boh zostúpil na zem a stal sa jedným z nás.

A to je práve ten najväčší dar zo všetkých darov. Boh nám daroval sám seba. VĎAKA! 
 

Praktická činnosť: 
Pomodlite sa dnes modlitbu Anjel Pána (je na začiatku tohto príspevku). Možno sa ju modlievate každý deň, ale dnes si zvlášť uvedomujte každú vetu... Ak sa dá, pomodlite sa ju spoločne - v rodine. 

Téma vďačnosti: 
Boh čaká na Máriin súhlas. Je ochotný podriadiť sa rozhodnutiu človeka. Rešpektuje slobodnú vôľu každého z nás. Aj v tak dôležitej veci, ako je narodenie Spasiteľa. Boh VŽDY rešpektuje našu slobodnú vôľu...
Skúsme aj my dnes nachádzať DARY SLOBODNEJ VÔLE, a ďakujme za ne.  

Nech sa vám darí. Želám vám radostný deň a jasné oči, aby ste objavili dobrú správu od Boha práve v tej situácii, v ktorej sa teraz nachádzate. 

Eva - Letitia. 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým

Článok

Aktívny advent 2015

Každý deň, po celý advent, pribudne na tejto podstránke nová téma.
Postupne si budeme čítať z dejín spásy (Starý Zákon) - od stvorenia sveta až po príchod Spasiteľa na svet.

Každý deň iný príbeh.
Každý deň téma na vďačnosť.
Každý deň nejaká (malá) praktická úloha.
Aby sme boli pripravení.
Aby sme nezabudli.
V zhone dní... 

Článok

Pridajte sa k nám na Facebooku

Uzavretá skupina: 
cesta vďačnosti

Spoločne ďakujeme každý deň