Blog

« Späť

Ďakujem Bohu v novembri

Ďakujem Bohu v novembri

28. november a sme zasa o deň bližšie k adventu :o)

"Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky." (1Sol 5, 16-18)

Hľadáme dary, ktorými nás denne zahŕňa náš Nebeský Otecko. Uvidieť jeho dar, pomenovať dar, ďakovať zaň Bohu. Vďačnosť je cestou k radosti. Vďačnosť je postoj srdca, vzdávanie vďaky je odpoveďBohu, je to čin, spôsob, ako vyjadriť vďaku za dar, z vďačnosti plynie do srdca pokoj, radosť, a tie posilňujú vieru, nádej... a budujú v nás Božieho človeka.

+

Požehnaný deň vám milí priatelia smiley

Keďže  denne prijímame dary, denne vzdávame vďaky Bohu Otcovi. Tak aj dnes, v tento novembrový deň, ktorý nám po prebudení sa daroval Pán.

Dnes ďakujem za dary lásky a milosrdenstva nášho Boha.

Je štvrtok, deň Pánovej večere, je tu dar Eucharistie - vďakyvzdanie Ježiša Otcovi a vydania sa Ježiša do rúk človeka... Je deň, kedy hľadáme a nachádzame Ježiša v Eucharistii a jeho dar večere Pána, dar poklony a adorácie Bohu v Eucharistii, a dar jeho diela, jeho obety, ktoré prinieslo spásu celému ľudstvu.  Je tu dar večere Pánovej a dar vďakyvzdania a chvál nášmu Bohu... Ďakujem za najdrahší dar- ďakujem za Ježiša.

Poklona Bohu... nie len raz, len chvíľu, poklona stále znova a znova, kým je čas - hovorí pápež František dnes - vďaka za tento dar! Za tohoto muža, nástupcu sv. apoštola Petra. Vďaka za jeho slová... Tak autentické a tak praktické, ako sme ešte nemali! Hovorí zo života a hovorí ku všetkým ľuďom s láskou otca, má jej dosť pre každého z nás. Ďakujem za otca Františka, ktorý mi pripomína láskavého Otca v nebi..., ktorý je ustaraný pre svoje deti, lebo vidí ich problémy a zároveň ich s láskou a trpezlivosťou vedie v slobode ku zodpovednosti za svoj život, za upevnenie viery a povzbudzuje k budovaniu spoločenstva aj Cirkvi. Ďakujem Bohu aj za pokoru pápeža Franiška, ktorá žiari z jeho komunikácie s inými... Ďakujem za jeho zmysel pre chudobných a malých...

 

Ďakujem za dar chudoby

Nikdy by som neďakovala za chudobu! Už vôbec nie za takú CHUDOBU, ktorá je špinavá a škaredá, nemá vzhľad "Božieho", lebo On je krása a dokonalosť... A už vôbec nikdy by som neďakovala za niečo, čo je špinavé a biedne... teda ani za takého "človeka"...! Preto nám Boh dal svojho Syna tak, že sa narodil v maštali, bol uložený do jasieľ, ktoré slúžili zvieratám pre pokrm, preto sa musel Ježiš narodiť v chudobe, hoci bol Kráľ... Preto chodil bosý, a nemal kde hlavu skloniť..., stýkal sa s chudobnými a miloval ich..., až po smrť nás miloval, pre nás niesol špinavý kríž, symbol potupy a odvrhnutia, na ktorom pre nás položil život... ON, Boh, Ježiš, milovaný Syn Boha Otca. Keby neprebehol jeho život na zemi tak, ako to mal v pláne Otec, nikdy by sme nedokázali vidieť v človeku, ktorý je špinavý a chodí v handrách. a správa sa ako žobrák, hoci mu ptrí nebo, a azda ani netuší, že je Božie dieťa. Nikdy by sme nemohli pochopiť, že aj v takom špinavom a biednom človeku sa skrýva Boh... On mu dal život, vložil doň svojho ducha a viedol ho k nádeji života. Ten človek, jeho duša, ktorá volá po oslobodení z toho biedneho stavu a potrebuje nás - mňa a teba - aby sa mohla vrátiť do dôstojnosti a krásy spaseného človeka, ktorý vie, že má Otca a ktorý prevezme zodpovednosť za svoj stav a chce ho zmeniť, chce byť dôstojným synom/dcérou Boha a bratom, sestrou iného človeka... Chce patriť do rodiny Božích detí, do nášho spoločenstva.

 

Ďakujem za ľudí, ktorí robia "špinavú prácu", aby sme my mali vodu, teplo, komfort z kúrenia bez špiny...

Pokazil sa nám hlavný uzáver vody, a voda vytekala do šachty pred domom bez prestania...  Hľadala som inštalatéra... Odysea... Našla som ich kopec. Dizajnérov kúpeľní, majstrov prerábania kúpeľní, plánovanie nových systémov pre kúpeľne a neviem čo všetko. Potom som v tiesni volala na čísla, pod ktorými bolo uvedené, že majú 24h službu - potrebnú, ak vám hrozí napr, vytopenie alebo zamrznute vody, ako to bolo u nás v tomto prípade. Hovorila som na odkazovače...Nikto nezavolal späť... Skúsila som  viac čísielok a nič. Bola som v koncoch s mojou múdrosťou, a hľadaním na internete a na "žltých stránkach". Nenašla som žiadneho. Prosila som Boha so slzami... Prišiel domov manžel z práce, ktorému som vyrozprávala ten príbeh...Povedal, aby som zavolala "toto číslo", ktoré mal naškabané na obálke, ktorú s poštou položil na stôl. Zavolala som. Inštalatér prišiel hneď a bez vytáčok a hlúpych rečí (ktoré nie sú ničím nezvyčajným) uzáver opravil... Mala som zasa slzy v očiach, ale z vďaky Bohu a tomu mladému chlapcovi, ktorý mi mohol byť synom... Mala som plné srdce vďačnosti za takýchto HRDINOV, ktorí robia špinavú prácu a ešte aj radi - bolo to jednoducho vidno - a v zime, v mraze, bez "rukavičiek" chytil, odskúšal, či nevyteká (v špine a blate! lebo tam tiekla bez prestania voda už pár dní) a potom sa na mňa usmial a poďakoval, keď od nás odchádzal... Modlila som sa za toho mladíka a žehnala som ho, už keď k nám prišiel. Modlím sa k Bohu, aby požehnal mladých ľudí, aby sa nebáli "špiny", ani neštítili "špinavej práce", lebo každá práca človeka ctí, a tá neušpiní človeka... a môže ho dokonca urobiť darom pre iných.

Ďakujem, že si občas - aj často - musím zašpiniť ruky... aby som  nikdy nepohrdla niečím, čo je špinavé a treba to dať na poriadok, vyčistiť a skrášliť, obnoviť... Veď to isté napokon robím s mojou dušou... iba že ja to nevidím... Aby som nikdy nepohrdla žiadnym človekom, ktorý je azda umazaný, nevzhľadný, alebo namyslený a pohŕdavý voči mne, lebo nedostal alebo ešte nenašiel dary toľkej priazne, akú som dostala a spoznala  ja...

Ďakujem za skúsenosť špiny smiley, lebo mi slúžila na to, aby som sa ani ja nebála dotknúť sa jej - pre jej odstránenie, dotknúť sa toho, čo je v špine, aby sa očistilo a komunikovať aj s ľuďmi, ktorí práve nežiaria belobou tela alebo charakteru :o) = nie vy na MK!!!

Tento dar je mimoriadny, je na to, aby som sa učila z rônych situácií, lebo na to mi ich Boh posiela..., aby som bola vyškolená vo všetkom ako ON!

Ďakujem za lekciu so špinou! Ďakujem za tvoju pomoc v nej, Ježiš môj!

Ďakujem, že si so mnou, keď sa veci kazia, keď niet človeka... Ďakujem!!!

Ďakujem Bohu, že sa mu "nehnusí" žiadna duša človeka, ani moja..., veď ani ja nevidím, aká ušpinená ešte stále môže byť! a ani taká, ktorá má od "upravenej" ešte pekne ďaleko...

Ďakujem za Ježiša, ktorý prišiel k chudobným, úbohým, ušpineným a pred svetom bezcenným ľuďom, aby ich oslobodil a aby im daroval seba a aby sa oni mohli stať milovanými synmi.... Ježiš, Tebe Ďakujem!

Ďakujem za taký obyčajný a ušpinený novembrový deň! Ďakujem za všetko požehnanie Boha v tento deň i každý deň! Amen.

+

 

Toľko pre dnes. Mohla by som pokračovať, lebo Boh mi dal pre dnes nekonečne viac darov, tu však končím a idem k Nemu, idem mu ďakovať...

heart

Obrázok: "Nikdy sa nevzdávaj, ja stále pracujem v tebe (aj pre teba)" - BOH  :o)

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Radujte sa, kto máte dôvod.....Aj my, ktorí sa už neradujeme, sme mali v živote mnoho dôvodov radovať sa. Bohu vďaka.
Odoslané 28.11.2013 22:49.