Blog

« Späť

Počítanie božích darov: V advente s biblickými príbehmi

Počítanie božích darov: V advente s biblickými príbehmi

Už sme spoločne prešli celý rok s Ann Voskampovou a jej tipmi na hľadanie darov. Hľadali sme dary podľa jej tém od novembra minulého roka. Kto by chcel pokračovať týmto spôsobom ďalej, Témy, ktoré Ann vyhlásila na december nájdete vo vlaňajšom článku Počítanie božích darov: December

Mňa ale teraz oslovili adventné myšlienky. V rodine sme začali čítať tzv. Strom Jesseho. To znamená, že si čítame príbeh spásy od samotného začiatku - stvorenie sveta a prvých ľudí, prvý hriech... Čítame si príbehy praotcov - Noe, Abrahám, Izák... Budeme čítať o starozákonnných ženách - Sára, Rachab, Rút, Ester... Kráľoch - Samuel, Dávid, Šalamún... a slová prorokov - Eliáš, Jonáš, Izaiáš... Na záver, keď sa priblížime k Vianociam, budeme si čítať o bezprostredných prípravách na narodenie Spasiteľa - o Alžbete a Jánovi Krstiteľovi, o Jozefovi, Márii, o anjelovi Gabrielovi a na záver o samotnom narodení Ježiša Krista.

Z každého tohto čítania môžeme vidieť tak veľa Božích darov, za ktoré môžeme byť vďační. Či už sa to týka vyslovene našej spásy, milostí, odpustenia, cností... Ale sú nám tiež inšpiráciou pre vďačnosť za tie "obyčajné" bežné ľudské potešenia a "hmotné" dary od nášho Nebeského Otca.

Prinášam vám teraz zoznam čítaní, ako si ich budeme my doma preberať. A ku každému navrnem (alebo aj vy môžete navrhnúť), aké dary by sme si mohli v ten deň viac všímať .

 

1. Stvorenie sveta (Gn 1,1 - 2.4)
Hľadáme dary stvorenia (v stvorení).

2. Stvorenie prvých ľudí (Gn 2, 7-24)
Hľadáme dary v ľuďoch (v človeku), všímame si ľudí, ktorí sú pre nás darom.

3. Pád človeka, prvý hriech (Gn 2, 1-24)
Hľadáme dary milosti a božej vernosti.

4. Noe (Gn 6,5 - 8,22)
Hľadáme dary nádeje, a mokré dary (dar vody - v akejkoľvek podobe)

5. Abrahám (Gn 12, 1-7)
Boh chcel, aby Abram opustil svoju rodnú krajinu a oddelil sa od svojich súkmeňovcov. Skúsme nájsť niektoré oddelené dary (odlúčené, zanechané dary)

6. Melchizedech (Gn 14, Ž 110, Žid 20)
Skúsme nájsť dary chleba a vína

7. Izák (Gn 22, 1-14)
Izák bol jediný a milovaný syn Abrahámov. V tento deň môžeme zvlášť ďakovať za milované dary (alebo obetované dary).

8. Jakub (Gn 25,1-34, 28,10-15)
Zaujal ma Jakubov sen o rebríku do neba. Môžeme si v tento deň všímať dary vo výške, vysoké dary.

9. Jozef Egyptský (Gn 37, 23-28; 45, 3-15)
Otec Jakub mal Jozefa najradšej. Preto mu dal utkať krásnu farebnú tuniku. Aké farebné dary sme dostli my? .

10. Mojžiš (Ex. 2, 1-10)
Mojžiš dlho hľadal svoju cestu. Aj potom, keď vyviedol Izraelský ľud z Egypta, ešte 40 rokov putoval so svojim národom po púšti. Vlastne až do konca svojh oživota, do zasľúbenej zeme nikdy nevkročil. V tento deň si teda môžeme zvlášť všimnúť dary putovania. Alebo dary dlho hľadané...

11. Jozue (Joz 6, 2-5; Joz 1, 3, 6-11)
Jozue viedol ľud pri obsadzovaní zasľúbenej krajiny. Čítame si o tom, ako podľa Božieho plánu padly múry Jericha za zvukov trúb. Môžeme sa v tento deň podeliť o dary, ktoré nám ukázali Božiu moc. (alebo aj o hlučné dary).

12. Rút (Rút 2, 15-17)
Keď sa povie Rút, vždy si ju predstavím, ako zbiera klásky na Bózovom poli, aby mali čo jesť ona i jej svokra Noemi. Hľadajme v tento deň pozbierané (nazbierané, nájdené) dary.

13. Samuel (1 Sam 3, 1-18)
Modlitba Samuelovej mamy Anny bola vypočutá. O pár rokov neskôr vidíme Samuela, ako sa mu vo sne prihovára Boh. A Samuel počúva ("Hovor Pane...") Skúsme v tento deň hľadať počuté dary (aj vypočuté dary, dary pozornosti).

14. Jesse (1 Sam 16, 1-13)
Dnes vidíme Samuela ako z Jesseho synov vyberá toho, ktorého mu Pán prikáže pomazať za kráľa. Rozhodnutie Pánovo všetkých prekvapí, keď si vyberá mladučkého Dávida od oviec. Všimnime si dnes aj my, aké prekvapivé (nečakané) dary sme dostali od Pána.

15. Dávid (1 Sam. 17:12-51 )
V úryvku svätého písma na tento deň vidíme Dávida bojovať s Goliášom. Skúsme Ďakovať za dary dôvery a odvahy. (Alebo aj dary víťazstva.)

16. Šalamún (1 Kr 3, 5-14, 16-28)
Zo všetkých darov, ktoré Boh ponúka Šalamúnovi, on si vyvolil múdrosť. Ďakujme dnes za dary múdrosti (dobré rozhodnutie, rada, vnuknutie, dobrá literatúra..., rozumné dary), ktoré sme dostali my, alebo naši blízki.

17. Eliáš (1 Kr 17, 2-4, 6; 1 Kr 17-18, 21-39)
Eliáš žil svoj život v úplnej závislosti od Pána. Pán posielal krkavca, aby mu prinášal jedlo, Pán sa postaral, aby chudobná vdova, ku ktorej ho poslal mala dosť múky i oleja na jeho obživu, Pán zoslal oheň na Eliášovu obetu v deň keď konečne prišiel dážď... Všimnime si aj my dnes dary Božej prozreteľnosti. Kedy sa Pán postaral o naše potreby?

18. Jonáš (Jn 2, 1-11)
Jonáš sa najprv rozhodol neposlúchnuť Pána a namiesto do Ninive sa vybral opačným smerom. Ale nakoniec, po Božom zásahu poslúchne a káže Božie slovo v Ninive... Určite aj nám niekedy padne zaťažko poslúchnuť božie vnuknutie. Ale keď poslúchneme, určite dostaneme (nielen my) veľké požehnanie. Podeľme sa teda aspoň o niektoré dary poslušnosti.

Keby bol dlhší advent, mohli by sme si pridať ďalšie starozákonné postavy: Ezechiáš (2 Kr 20), Jeremiáš (Jer 30, 21-22), Rafael (Tob 11,7-8), Nehemiáš, Ester, Judit, Daniel. Ale keďže už sa Vianoce blížia, od 19. 12. začneme sledovať postavy nového zákona:


19. Anjel Gabriel (Lk 1, 26-38)
 

20. Zachariáš a Alžbeta (Lk 1, 11-13)
 

21. Ján Krstiteľ (Mk 1, 1-8)
 

22. Sv. Jozef (Mk 1, 18-25)
 

23. Panna Mária (Mt 1, 18-25, Lk 1, 26-38)
 

24. Narodenie Ježiša Krista (Jn 1, 1-14)
 

Témy, na aké dary by sme sa mali v týchto ďalších dňoch zamerať doplním neksôr. Prípadne aj vy môžete navrhnúť, čo by sa vám v týchte predvianočných a potom aj vianočných dňoch hodilo. Želám vám pokojný a radostný čas príprav na sviatky narodenia nášho Pána.

Eva.

 

Zdroje:
Pri výbere tém som sa inšpirovala najmä stránkami
http://showerofroses.blogspot.sk/2008/11/jesse-tree-readings-and-coloring-pages.html
http://showerofroses.blogspot.sk/2011/11/the-jesse-tree-no-sew-picture-tutorial.html

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Vďaka za prehľadné a aktuálne témy pre vzdávanie vďaky v Advente emoticon
Odoslané 9.12.2013 0:10.