Blog

« Späť

Vďaka za dar chvál

Vďaka za dar chvál

Chvály piesňou, chvály žalmami, chvály vlastnými slovami. Ďakujem za dar chvál!

 

Vzdávajme chvály Bohu najvyššiemu!

 

Jemu patria vďaky a chvály bez prestania!

 

heart

Chválim Teba, môj milujúci Boh, a ďakujem Ti!

Ty si mi dal život a dávaš mi každý nový deň!

Dávaš mi Tvoju lásku bez prestania!

Chválim Teba, môj Bože, a ďakujem Ti za spoločenstvo ľudí, za bratov, za sestry!

Chválim Teba, môj Bože, za to, že si  s nami, že sa nám zdieľaš a k nám hovoríš!

Chválim Teba, môj Pán a ďakujem Ti za Tvoje Slovo, za Eucharistiu za Cirkev!

Chválim Ťa a ďakujem za dar modlitby, za modlitby chvál!

Chválim Teba a ďakujem Ti Pane za obetu svätej omše, za dar Eucharistie, za sviatosti!

Ďakujem a chválim Teba Bože za dar lásky ľudí!

Chválim Ťa a ďakujem Tebe, môj Bože za dar radosti,

ďakujem za dary pochopenia iných a za dar dobroprajných slov!

Chválim Teba bože a ďakujem Ti za piesne chvál!

Chválim teba, Pane môj, a ďakujem Ti za dar utrpenia, ktoré nás po blúdení privádza  k Tebe späť,

Ďakujem za dar kríža, pri ktorom sa skláňame k Tvojmu krížu,

Chválim Teba a ďakujem za dar odpustenia,

ktorý nás vedie späť do Tvojho náručia a zmieruje nás s bratmi a sestrami.

Chválim Tvoje sväté Meno, Ježiš!

Chválim Tvoje srdce plné lásky, ďakujem za Tvoju Matku Máriu, presvätú Pannu,

ktorú si nám dal, aby nás viedla k Tebe!

Chválim Teba Bože a ďakujem za Tvoje premnohé dary, ktoré nám dávaš každý deň!

Chválim Teba Bože a ďakujem za Tvoju prítomnosť medzi nami!

Chválim Teba, Bože a ďakujem, Tebe spievam pieseň chvál!

heartMK

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Aj ja sa s vďačným srdcom pripájam k týmto nádherným chválam, ktoré vystihujú aj moje srdce...
Chválim a velebím ťa, Trojjediný Boh za všetko, čo robíš v mojom živote i živote mojej celej rodiny.
Chválim ťa, Pane!
Odoslané 6.2.2013 20:14.
Amen! Tak je Evička! Boh koná v našich životoch a v rodinách, chválime ho a ďakujeme Jemu Trojjedinému!
Odoslané 6.2.2013 21:13 ako reakcia na Eva Vráblová.