Oznamy

« Späť

Prečo verím - V. Messori

Prečo verím - V. Messori

Recenzia

Vhodná kniha na Rok viery.

 

Prečo verí Messori?

MESSORI, Vittorio: Prečo verím. Život ako dôkaz viery. Lúč, Redemptoristi : Bratislava, 2010, 417 s.

Knihy Vittoria Messoriho nie náhodou obsadzujú horné priečky (sekulárnych!) rebríčkov predávanosti, vyžadujú si ďalšie vydania a preklady. Nepatria do kategórie duchovného čítania, ktoré katolík vyberá z police, aby si splnil náboženskú povinnosť s príchuťou asketického cvičenia. Ale nepatria ani do kategórie „amerických“ slepačích zlepencov pre dušu, namixovaných z anekdotických príbehov a poučných úvah, ktoré nezanechajú hlbšiu stopu. Platí to aj o knižnom rozhovore Prečo verím (Perche credo), ktorý u nás vydali Redemptoristi v spolupráci s Lúčom.

Vittorio Messori a Andrea Tornielli, dve novinárske esá s generačným odstupom, sa idú rozprávať o obrátení a viere, o Bohu, o cirkvi. Bude to mať viac než 400 strán, a nebude to nudné. Z viacerých dôvodov.

Po prvé: obrátenie. Každý veriaci pri čítaní znova pocíti vlastnú triašku. Čosi ako Mojžiš pred kríkom. Alebo Pavol pod koňom. Messori sa obrátil presne tak: dôsledne sekularizované povojnové dieťa antiklerikálnej matky, študent agnostických profesorov, objekt neviazaných 60. rokov zasiahol blesk z jasného neba. Boh sa mu zjavil. O tomto zážitku svojich 23 rokov sa Messori rozhodol hovoriť až po štyroch desaťročiach, keď už mal za sebou dielo, uznanie, autoritu. Aj preto podtitul knihy: Život ako dôkaz viery.

Po druhé: čistá argumentácia. Nie nadarmo je Messori vnútorne silno spriaznený s Jozefom Ratzingerom, ktorý jeho dielo pozná, uznáva a odporúča. Čitateľ zažíva intelektuálne potešenie z precíznosti jazyka, z dôslednosti zdôvodnení, zo zrozumiteľnosti vysvetlení. Cíti, ako prijíma podnety na vytváranie a korigovanie vlastných postojov, na obohatenie a upevnenie vlastnej argumentačnej výbavy.

Po tretie: silný pocit normálnosti. Z leitmotívov Messoriho nazerania na duchovné veci možno vyzdvihnúť dva: princíp aj-aj a princíp šerosvitu. Od prvej po poslednú stranu Messori vytrvalo zdôrazňuje, že katolícke znamená et-et, aj-aj, schopné veľkodušne a chápavo objať širokú škálu postojov, prístupov, štýlov. Nevylučovať, ale porozumieť a pomáhať premieňať sa, napĺňať. Prístup buď-alebo je sektársky, heretický, schizmatický, škodlivý. Mladícky, nezrelý, pyšný. Práve vďaka tomu je katolícke synonymom ľudského. Prirodzené predchádza nadprirodzené.

Na tomto základe stavia Messori kritiku akejkoľvek jednostrannosti. Mnohodetné matky sa často s pýchou v oku pozerajú na tých, čo majú „iba“ jedno dieťa; prísnejší asketizmus sa povyšuje nad „málo“ prísny. Ale aj v Messoriho vlastnej rodine s jediným dieťaťom realizuje Boh svoj plán. A sv. Benedikt zahrnul do svojej reguly usmernenie na jednu eminu vína na deň, čo je historická miera vykladaná rôzne, kolíšuc okolo jedného litra.

Šerosvit je Božia taktika: aj zjavený – aj skrytý. Boh sa dáva človeku spoznať, ale tak, aby mu vždy nechal slobodu rozhodnúť sa, či ho naozaj spozná. „... aby hľadeli, a nevideli, aby počúvali, a nepočuli.“ Boh ctí slobodu človeka viac než my ľudia. Messori ako niekdajší agnostik pristupuje s veľkým porozumením a empatiou k tým, ktorí Boha nepoznajú.

Vittorio Messori dostal pri páde z koňa úlohu stať sa moderným apologétom. Kresťanom, ktorí neraz vysýpajú z jasieľ so slamou aj dieťa, aby sa venovali hlavne charite, kultúre, teológii, riadeniu..., znova zvestovať Ježiša a jeho zmŕtvychvstanie. Zároveň získal pevné presvedčenie o svojej príslušnosti ku Katolíckej cirkvi. A tak sa stal aj apologétom matky cirkvi a jej nepopulárnych postojov. Svoju úlohu napĺňa v početných dielach od prvotiny Hypotézy o Ježišovi cez Hypotézy o Márii, Stávku na smrť či sériu kníh o problematických kapitolách dejín Cirkvi. Po slovensky vyšli v Lúči Hypotézy o JežišoviNaozaj vstal z mŕtvych?

Vittorio Messori sa rozhodol svedčiť o svojom obrátení a viere až v zrelom veku, z pozície autority. No keď zdôvodňuje nádej, ktorá je v ňom, stále horí tým OHŇOM, o ktorom hovorí jeho učiteľ Blaise Pascal. Možno sa pri ňom zohriať, ale aj zapáliť.

Terézia Rončáková

 

Zdroj: Postoy.sk - Uverejnené s dovolením autorky recenzie

Objednať: http://www.kumran.sk/preco-verim-zivot-ako-dokaz-viery-p-12870.html