ModlitebnyDomElaion

Elaion je dom modlitby v Bratislave, v ktorom chceme stáť spolu ako jeden Boží ľud, pre jedného Kráľa, na jednom mieste modlitby a uctievania, ktoré bude nástrojom premeny mesta a krajiny a miestom zjavenej Božej prítomnosti.

Vyber si deň pre ModlitebnyDomElaion