Blog

« Späť

Náuka Otca

Náuka Otca

Stráž svoje srdce, lebo z neho vychádza život. Kniha prísloví 4, 23;

Prís 4, 1-27

1 Počúvajte, synovia, poučenie otca a usilujte sa spoznať rozumnosť. 2 Veď vám dávam dobré poučenie, neopúšťajte preto moju náuku! 3 Veď aj ja som bol dieťaťom svojho otca, útly a jediný v očiach mojej matky, 4 poúčal ma a vravel mi: Tvoje srdce nech sa pevne drží mojich slov, zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. 5 Získaj múdrosť, nadobudni rozumnosť, nezabudni na moje slová a neodkloň sa od nich. 6 Neopusť ju a bude ťa chrániť, miluj ju a bude ťa strážiť. 7 Začiatkom múdrosti je toto: získaj múdrosť, za všetko, čo si nadobudol, kúp si rozumnosť. 8 Povznes ju a povýši ťa, poctí ťa, ak si ju privinieš. 9 Položí ti na hlavu pôvabný veniec, obdarí ťa vzácnou korunou. 10 Počúvaj a prijmi moje výroky, syn môj, a znásobia sa ti roky života. 11 Poúčam ťa o ceste múdrosti, vediem ťa po chodníkoch počestnosti. 12 Keď kráčaš, neskrátia sa tvoje kroky, keď budeš utekať, nepotkneš sa. 13 Drž sa pevne výchovy, nepusti sa jej, zachovávaj ju, veď ona je tvoj život. 14 Nenastúp na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých ľudí. 15 Vyhni sa jej a nekráčaj po nej, odvráť sa od nej a obíď ju. 16 Veď oni nejdú spať, kým neurobia zlo, nepremôže ich spánok, kým niekomu nepodrazia nohy, 17 jedia chlieb zloby a pijú víno násilia. 18 Chodník spravodlivých je ako svetlo brieždenia, ktorého jas prechádza do plného dňa. 19 Chodník bezbožníkov je sťa temnota, nevedia, na čom sa potknú. 20 Syn môj, dávaj pozor na moje slová, nakloň svoje ucho k mojim výrokom! 21 Nespúšťaj ich z očí, chráň si ich v hĺbke srdca. 22 Veď sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, sú zdravím pre celé ich telo. 23 Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. 24 Odstráň faloš zo svojich úst a úskočné pery nech sú ďaleko od teba. 25 Nech tvoje oči hľadia priamo, tvoj pohľad nasmeruj pred seba. 26 Vyrovnaj chodník pre svoje nohy a všetky tvoje cesty nech sú isté. 27 Nezaboč doprava ani doľava, odvráť nohu od zla.

 

http://www.mojabiblia.sk/svatepismo/20/prislovia-kapitola-4/ekumenicky-preklad/

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým