Blog

« Späť

Horror v Božej réžii-kniha Judith

Horror v Božej réžii-kniha Judith

Keď som Knihu Judith preberala na biblickom krúžku, viacerí, najmä staršie ženy oľutovali, že sa dali nahovoriť na starozákonné príbehy. "Veď je to samý horor...kto to má počúvať a načo nám to je?" Nenápadný mládenec sa ozval: "Tety, podľa mňa bol najväčší horror ukrižovanie Pána Ježiša". A nastalo ticho.

Asýrčania dobyli najprv sever - Izrael, neskôr sa však chceli zmocniť Judska a najmä Jeruzalema. Ich kráľ Assurbanipal  vyslal vojvodcu Holoferna s veľkým vojskom . Najprv obsadzovali a vyvražďovali menšie mestá. Tak prišli k malému, ale opevnenému mestu menom Betúlia.Ľstivý Holofernes obkľúčil mesto a dal pretrhnúť vodovod a  vedel, že tým spôsobí obyvateľom istú smrť. Len-len že predstavení mesta nepodľahli a nevydali mesto bez boja Asýrčanom.

Judith, hrdinka, po ktorej má kniha pomenvanie, bola zbožná vdova, jej život sa podobal životu prvokresťanských vdôv, ktoré sa venovali predovšetkým modlitbe a almužne.Vedená Božím duchom sa vybrala za ustráchanými predstaviteľmi mesta a oboznámila ich s Božím vnuknutím, aké dostala. Ľudí povzbudzovala k pokániu a dôvere v Boha a začala od seba. Sama si obliekla kajúce rúcho a modlila sa s dôverou o záchranu.

Pri istej príležitosti, tiež z Božieho vnuknutia, však zamenila svoje vdovské šaty za nádherné rúcho, ovešala sa šperkami a spolu so slúžkou sa vybrala za hradby mesta. Stráže ju chytili a predviedli pred Holoferna.Ten bol očarený jej zjavom a myslel si, že zradila svoj národ a utiekla. Ponechal ju v tábore a jeho úmysly si nie je ťažko domyslieť.Vystrojil honosnú hostinu pre všetkých dôstojníkov a pozvali tieto dve krásne ženy. Vypilo sa množstvo vína a keď sa vojaci a dôstojníci rozišli, Holofernes bol taký opitý, že namiesto dobrodružstva s krásnou Juditou upadol do hlbokého spánku. Vtedy Judita využila príležitosť, vzala si jeho meč a na vlastnej posteli mu odťala hlavu. Potom ju so slúžkou vo vreci vyniesli a vrátili sa do Betúlie. Keď im otvorili bránu a Judita porozprávala, čo vykonala a ukázala krvavý dôkaz, obyvatelia sa vyzbrojili, pretože vedeli, že opité vojsko a navyše s mŕtvym veliteľom sa neubráni.

Ba navyše, keď Asýrčania ráno zbadali, čo sa stalo, dali sa na útek. Izrealčania ich prenasledovali a mnohých pobili. Tak bola oslobodená a zachránená Betúlia, ale v konečnom dôsledku i Jeruzalem.

Všetci ľudia sa radovali z víťazstva a ospevovali Juditu: "Ty si sláva Jeruzalema, ty si veľká radosť Izraela, ty si česť nášho ľudu". Ale aj Judita spieva na konci knihy Bohu chválospev a vďakyvzdanie. Do konca života žije vo svojom vdovstve v skromnosti a nábožnosti.

Antifonu. "Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu"....možno často počuť na mariánske sviatky. Niektorí  biblisti prisudzujú Judite predobraz  Panny Márie. Tu býva najviac nedorozumení a pohoršenia!

Rozhodne nie za vraždu! Nezabudnime však, že v Starom Zákone platili kruté zákony- oko za oko, zub za zub.....a s vraždami sa stretávame v celých jeho dejinách.

Podobnosť s Pannou Máriou je v niečom úplne inom.

V nebojácnosti. V dôvere. V spoluráci s Bohom. V oslobodení spod moci Zlého.

Toto sú vlastnosti, ktoré chce kniha Judith predložiť aj nám. A ešte jedna vlastnosť, na ktorú sa dnes veľmi zabúda. Nie je ťažké veriacemu kresťanovi si pripomenúť, že je zodpovený  pred Pánom za všetky svoje myšlienky, slová a skutky.

Ale dosť často zabúdame, že sme zodpovední aj za iných, za to, či ich povzbudíme alebo pohoršíme, za náš príklad.

Modlime sa teda s nábožnou Juditou o veľkú dôveru, zodpovednosť a úprimné pokánie, ktoré do týchto pôstnych dní, ktoré spolu prežívame, zapadá.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zisťujem, že knihu Judit som veľmi nepoznala. Vďaka za priblíženie i za reflexiu do života... Povzbudilo.
Odoslané 12.3.2014 0:55.
Ku knihe Judita som sa dostala cez obrazy - hlavne preto, že ich je nesmierne množstvo - http://bit.ly/1cwBEr8
Odoslané 12.3.2014 10:55.
Vďaka Irmuš za Juditku emoticon "Usmrtenie" v SZ môžeme rozumieť v mnohých významoch... jedno slovo v gréčtine má mnoho významov a len veľmi ťažko sa dá preložiť do našej reči... "usmrtenie" môžeme rozumieť aj ako konečné rozhodnutie, ktoré nemožno vziať späť... koniec niečomu (panovanie zla) niečo, čo je zlé...
Odoslané 12.3.2014 14:30.
Irmi, vďaka. Zaujala ma hlavne druhá časť, prvú poznám zo SP. Tých odvážnych žien v SZ je viac, každá nás motivuje svojim životom. Nad všetkými stojí najväčšia žena, žena NZ- Mária. Koľko krásnych žien, snáď preto má Boh s nami toľko strpenia.
Odoslané 12.3.2014 21:16.