Blog

« Späť

Otče, nech je Tvoja vôľa Mt6, 5-13

Otče, nech je Tvoja vôľa Mt6, 5-13

Naposledy bola reč o tom, ako sa modlia pokrytci. Majú odvahu chváliť sa pred Bohom, že nie sú ako ostatní.On však vidí do najskrytejších záhybov ich srdca.

Ježiš nás učí modliť sa. Môže to byť aj doma za zavretými dverami, na vychádzke v lese, pri kríži na poli....strelná modlitba sa dá aj v rušnom prostredí.

Ježiš nám podáva vzor dokonalej modlitby. Hovoriť veľa netreba, Otec vie, čo potrebujem....Ale nechať si Ježišovu modlitbu prejsť srdcom je mimoriadne užitočné a povzbudzujúce.

O t č e- môj vzťah s Bohom....moje stretnutie s tým najlepším otcom...Nik ma viac nemiluje.

Je to   m ô j    Otec, ale i   n á š.

Ja mu potrebujem niečo povedať, pritúliť sa k Nemu. ( A nežiarliť na tých, čo to robia tiež.) A b b a  - O t e c k o!

Môžem mu povedať, čo chcem....aj keď som smutná, aj keď sa hnevám....o to viac, ak sa teším....

Ktorý si   n a    n e b e s i a ch - ale nielen  ďaleko  v modravých výšinách a vo vesmíre, ale aj tu v týchto nebesiach, ktoré si tvorím sama vo svojom srdci podľa vzťahu k Nemu.

P o s v ä ť    s a   m e n o   T v o j e-  nech Ťa ľudia spoznajú a chvália...nech Ťa nikdy nezabúdam chváliť ja. nech sa cítim dobre pri Tebe.

P r í ď   k r á ľ o v s t v o   T v o j e- áno, to Tvoje,  kde Ty vládneš a vieš, na aký spôsob môže byť kto šťastný.

B u ď   v ô ľ a   T v o j a  _ Ty si múdry,nie ja, Ty vieš, čo je dobré pre mňa a pre môj konečný cieľ, A pre každého. Ak niekto vyhýba Tvojej vôli a pohŕda ňou, potom prichádza nešťastie, zloba, smútok  a odrazu sa nevie, prečo....A ak niečo nejde podľa  m o j e j  vôle, si za tým Ty, ja sa môžem mýliť, Ty nikdy. Nauč ma teda odovzdanosti, ktorú zatiaľ nemám.

Ch l i e b   - to čo naozaj potrebujem. Je mi už ťažko samej zarábať, prosím si silu, zdravie, správny postoj. Maškrty sú bopnus a Ty ich vo svojej dobrote z času na čas dáš, ale žijeme z chleba.

O d p u s ť mi a daj mne silu odpustiť. Odpustím, ale nevdojak myslievam na to. Nerobí mi problém odpustiť, ale zabudnúť. Niekedy mám pocit, že si mi neodpustil Ty, ale vari môžeš byť horší ako ja? To by bolo rúhanie.

Ch r á ń    ma  p o k u š e n í  - tela, zvedavosti, posudzovania.

Z b a v    nás   z l é h o.   I   Z l é h o. Pýchy, zakladania si na niečom, depresie, strachu, nedôvery......

Oddelení bratia a my trochu s prestávkou vo svätej omši dodávame:

LEBO TVOJE JE KRÁĽOVSTVO  I MOC I  SLÁVA.   NAVEKY!  AMEN!