Blog

« Späť

Pieseň lásky

Pieseň lásky

Zo žalmu 45 (44)

Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem Kráľovi.

Ty si najkrajší z ľudských synov, z Tvojich perí plynie milota.

Preto ťa Boh požehnal naveky.

Ty si najmocnejší, pripáš si meč na bedrá; svoju velebu a dôstojnosť.

Vo svojej velebnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.

Nech ťa Tvoja pravica učí konať úžasné skutky.

Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov; poddajú sa ti národy.

Tvoj trón, Bože, trvá naveky a žezlo Tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.

miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť,

preto Ťa Boh, Tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac, ako tvojich druhov.

Tvoj odev vonia myrhou, aloou a kasiou a rozveseľuje Ťa zvuk harfy z palácov zo slonoviny.

Ž 45 (44) 2-9;

*

Nepočula som (v minulosti) chválu na Božiu krásu,  nevedela som si predstaviť nič pod pojmom "veleba". Nepočula som ani reči oslavu Ježiša, ako najkrajšieho Pána... , alebo slová na oslavu jeho mena nad mená, J E Ž I Š..., ktoré už samo o sebe je modlitbou... Modlievam sa jeho meno a On mi dáva blaženosť a pokoj, aký nemá tento svet.

Až nedávno, pár rokov späť, som počula hovoriť ľudí o kráse Ježiša Krista... Spievali o ňom mladí oslavné piesne chvál, velebili krásu svojho Boha... Spieval mladý muž, s takou nehou a láskou, že sa mi topilo srdce pri počúvaní tých chvál... Nezvyčajné, spočiatku som nemohla "prijať" tie slová o kráse Ježiša, hoci je úplne isto tým najkrajším a najsvätejším mužom sveta a nebies..., Možno je to preto, že v mojej mysli sú mnohé obrazy umelcov,  mnohé  z nich vo mne nevyvolávajú odraz krásy Ježiša... Jeho svätí ho opisujú slovami, je to človeku nemožné, opísať niečo a niekoho  tak úžasného a svätého...., preto je akýkoľvek opis a vyjadrenie nezáme človeku dnešných čias. Svätí opisujú Ježiša ako krásneho, najkrajšieho, nežného muža, plného sily, v ktorého prítomnosti je raj... opisujú aj "vôňu jeho odevu", ktorú cítiť všade okolo, kadiaľ prechádzal, je to mimoriadna vôňa, je ako najkrajší parfém, nie je porovnateľný s ničím, čo poznáme, azda len málinko... s nejakou drahou a nádhernou vôňou kráľovských voňaviek, vyrobených z drahých olejov a prírodných živíc... Také vôbec nepoznám, viem len, že ak "snívam" o tej kráse Ježiša, o ktorej hovorili svätí, predstavujem si ho, ako je fyzicky prítomý, a nádherná, svätá osobnosť Ježiša vyžaruje celú krásu vesmíru s rajom dokopy. Keď sa mi zdá, že som zachytila mikro kvapôčku nádhernej vône jeho prítomnosti..., podobnú nádhernej vôni v Jeruzaleme, na mramorovej ploche, kde ležalo jeho telo...., ktorú som mohla zacítiť a vímať, kým som sa jej dotýkala a jej vôňa...nádherná vôňa..., aj keby tisícráz vyprchala, On, Ježiš  ju tam vráti, aby nám dal spoznať, vôňu seba a vôňu neba... aby sme vedeli, ako vonia svätý, najsvätejší a najkrajší Boh... To musí byť blaženosť a veleba najväčšieho, najsvätejšieho Kráľa, Pána zeme a nebies, môjho milovaného Ježiša. Tu sa dá trochu "odhadnúť", čím asi môže byť  "veleba"... Je to neopísateľný pocit raja, nádhery, akú človek nemôže vyjadriť slovami, nie ešte pochopiť svojou mysľou...

Ty, môj Kráľ, Ježiš..., chválim a oslavujem Tvoje najsvätejšie meno, J E Ž I Š..., Ty si najkrajší zo stvorení, buď velebený a chválený celým stvorením..., nech ťa chvália nebesia aj zem a všetci tvoji svätí v nebi aj na zemi, ktorí ťa milujú.... Amen.

+

Uvažujem v srdci o týchto slovách, slová žalmov mi ukazujú krásu a velebnosť Ježiša..., čistá láska a dôstojnosť Ježiša - Boha, sú mocné, ako najmocnejšia zbraň, niet tam ničoho iného, je tu "len" On... Ježiš, iba On dáva predstavu o tom, aká je to nádhera... Niet človeka, ktorý by namaľoval obraz jeho  krásy a velebnosti... A ak by bol, tak by mu Ježiš vložil do srdca svoju podobizeň a dal by mu dary potrebné na to, aby ju zjavil nám.

+