Blog

« Späť

Zmiluj sa, Bože, nado mnou Ž-51

Zmiluj sa, Bože, nado mnou Ž-51

Opäť reflexia zo stále nevyprchávajúcich podnetov z našich duchovných cvičení.

Kontext všetci poznáme. Dávid je nielen cudzoložník, ale aj vrah. Premýšľam, ako mnohí dnešní duchovní otcovia strašia následkami pri menších hriechoch, i keď verím, že to nemyslia zle. Ale nech strašia, kde nezacítia ľútosť.

Nie je ťažké upadnúť. A najmä pre telo.vtedy človek ako keby stratil hlavu. Ale   n i e   z o d p o v e d n o s ť ! Dávid o tom vie. (Judáš sa išiel obesiť!)

A naberá odvahu: Zmiluj sa Bože, nado mnou.....

Keby veddel, že je to nemožné, neprosil by o to.

...pre svoje milosrdenstvo..!

Už Dávid vie, že Boh je milosrdný. A ojn ešte nepoznal Ježiša. O čo viac to treba vedieť mne. Poznám Ježiša, z Písma svätého Nového Záikona alebo aspoň z homílií.

...Z n i č    moju neprávosť!

Bohu je všetko možné, dokonca zničiť neprávosť! Nie zmenšiť, z n i č i ť!

....Ú p l n e    z m y....ja nebudem fľakatá ani pehavá, budem bilea, ak to Boh urobí! A to napriek tomu, že

...v e d o m ý   s o m   si   s v o j e j    n e p r á v o s t i.

Pr o t i  T e b e -   proti Najvyššiemu  sa prehrešil a vie, čo by ho čakalo  podľa spravodlivosti.

A NAPRIEK TOMU PROSÍ.

Dokonca o čisté srdce, o obnovenie ducha pevného a o   n a v r á t e n i e   r a d o s t i  zo svojej spásy?

Dávid  vie, že Bohu milou obetou je   d u ch  s k r ú š e n ý!

Skrúšený,  n i e   z ú f a l ý  !

Napáchala som sa hriechov. Ale Boh

-má o mňa záujem,

-zničí neprávosť,

-nemá limit,

-vie pomoôcť,

-nič mu nie je nemožné,

-chce zničiť moju vinu.

Ale aj ja musím

-chcieť,

veriť,

-vedieť, že bohu nič nie je nemožné,

že s Ním sa môžem zeniť,

mať radosť

obnovovať pevného ducha,

a   o d p u s t i ť   s i   aj   s a m a,  ak mi odpustil  TAK VEĽKÝ BOH.  Predsa nie som väčšia!

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Odoslané 22.9.2014 20:31.
To je krásne... Áno, presne tak to je. Ak Boh mi odpustil, kto som ja, aby som neodpustila?!? emoticon
Odoslané 22.9.2014 23:24.