« Späť

Desať stĺpov chrámu tvojej duše

Desať stĺpov chrámu tvojej duše

Dnešnému človeku, ohlúpenému reklamou, televízorom a jeho bulvárnym obsahom (mocný to boh!), kvantami ak už nie duši nebezpečných tak určite zbytočných informácií na internete, diktátom módy, politikmi hľadajúcimi svoj prospech a kultom tela, musí ZNOVU zaznieť očistný, priamy, svätý hlas Pána, ktorý hovorí JASNE aj dnes ako včera i naveky.

Inšpirácia Slovom

DESAŤ STĹPOV CHRÁMU DUŠE

Mnohí a mnohí ľudia dneška, najmä však mladí ľudia (lebo s vekom potom prichádza skúsenosť a stabilita), si myslia, že Desať prikázaní, daných ľudstvu priamo Bohom na Sinai, je čosi obmedzujúce ich slobodu, čosi zväzujúce (hoci „len“ zaväzujúce), nepríjemné. Nie je to tak. Naopak, je to základ stavby chrámu tvojej duše, ktorá – stvorená z čistého aktu lásky Bohom – chce žiť život a nie umierať ho, ako je to v týchto posledných časoch už bežné.

Hlúpy by bol totiž ten, ktorý by chcel začať svoje posväcovanie od najťažších („pokročilých“) vecí a zanedbal by pri tom základ NEMENNEJ stavby dokonalosti – Desatoro.

Dnešnému človeku, ohlúpenému reklamou, televízorom a jeho bulvárnym obsahom (mocný to boh!), kvantami ak už nie duši nebezpečných tak určite zbytočných informácií na internete, diktátom módy, politikmi hľadajúcimi svoj prospech a kultom tela, musí ZNOVU zaznieť očistný, priamy, svätý hlas Pána, ktorý JASNE hovorí:

1 „Nerúhaj sa!

2 Neklaňaj sa svojim modlám, čo si si vytvoril!

3 Neznesväcuj MOJE sviatky! (Nedeľa je tu pre mňa a tvoj odpočinok.)

4 Nezneucťuj rodičov, skrze ktorých si dostal odo mňa život!

5 Nezabíjaj svoju dušu! 6 Nesmilni! 7 Nekradni! 8 Neklam!

9 Nezáviď druhým, čo som im požehnal.

10 Nepožiadaj manželku svojho blížneho!“

Je to desať stĺpov chrámu tvojej duše. Ak máš zničený jeden alebo viac týchto stĺpov, chrám sa ti zrúti celkom alebo čiastočne. V každom prípade by bol zničený a nebol by vhodný na prijatie Najsvätejšieho.

Bez jednej veci však nedokážeš udržať tieto stĺpy a to je:

Miluj svojho Boha a miluj svojho blížneho.

To je koruna chrámu tvojej duše a sláva jeho staviteľa. Bez lásky nedokážeš zachovať týchto desať základných pravidiel.

A tak prvá povinnosť pre človeka je zničiť pohanské oltáre a svätyne vo svojom vnútri. Nedá sa totiž postaviť oltár pravému Bohu na základe starých, na ktorých robí človek modloslužbu zmyslov, pýchy, zlata, neresti – tá spôsobuje znesvätenie a smrť duše i tela a Boží trest.

Netreba mudrovať o formulách, Božie slovo je jasné:

1 Kto niečo miluje väčšmi ako Boha – nech je to láska ku čomukoľvek – je modloslužobník.

2 Kto spomína Boha a vydáva sa za jeho služobníka a potom ho neposlúcha, je vzbúrenec.

3 Kto z chamtivosti alebo strachu pracuje v nedeľu – je znesväcovateľ Pánovho dňa a svojvoľník, nehodný dôvery.

4 Kto odmieta pomoc rodičom a neváži si ich, – prejavuje nenávisť voči Bohu, ktorý na Zemi ustanovil otcov a matky na svoju podobu.

5 Kto zabije, je vždy vrah/vrahyňa (potraty bezbranných detí, abortívna antikoncepcia...).

6 Kto smilní, je stále chlipník, nehodný Boha.

7 Kto kradne, je stále zlodej, majúci sa prečo schovávať pred Bohom.

8 Kto klame, je stále podliak.

9 Kto baží po tom, čo mu nepatrí, je vždy najhnusnejší chamtivec.

10 Kto zneucťuje manželské lôžko, je vždy nečistý.

Proti týmto desiatim pilierom chrámu duše výnimky niet.

Očisti si, človek, svoj chrám duše. Ako? Pokornou a úprimnou ľútosťou. Niet hriechu, ktorý by Boh neodpustil, ak sa hriešnik skutočne kajá. Keby človek pochopil, že Boh je milosrdenstvo, neutekal by od neho, ale bežal by mu k nohám.

Buď úprimný, človek, voči Bohu a nebuď dvojaký vo svojom konaní. Nemiešaj Boha s mamonou. Je zbytočné stavať nový oltár vo svojej duši, keď ešte zostávajú zvyšky starého. Buď Boh alebo modla. Vyber si. +

Z D I E Ľ A J T E

Štefan Patrik Kováč, ThLic, vedúci Spoločenstva Živá voda, Piešťany

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Úžasné emoticon emoticon Stotožňujem sa emoticon Badám tam svätý zápal Jána Krstiteľa emoticon Zdieľam - vďaka! emoticon emoticon
Odoslané 24.8.2013 23:40.
On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť." Lk 13
Odoslané 25.8.2013 20:23 ako reakcia na Mira Bakerová.
Zaujal ma ten obrázok. Prosím ťa, odkiaľ to je?
Odoslané 26.8.2013 14:51.
Obrázok nie je taký dôležitý, dal som ho tam na ilustráciu myšlienky, že aké oltáre - čomu a komu - si staviame v našich dušiach. Ale je to moja fotka z ruín kláštora sv Kataríny, býv. františkánskeho kláštora, blízko Dechtíc a Naháča. Na sviatok sv C+M tam býva omša ako začiatok táboru "Katarínka". Bola si tam už, Eva?
Odoslané 26.8.2013 16:20 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Ďakujem.
Na Katarínke sme sa boli len pozrieť - súkromne. Krásne je tam. emoticon
Zaujalo ma to, lebo toho kňaza - františkána poznám (btw: dobre spovedá ;-) a mám rada jeho kázne).
Odoslané 26.8.2013 16:45 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
5. júna je na Katarínke vždy bohatý program pre deti - ale skôr menšie, my s manželkou si to nenecháme ujsť každý rok a berieme všetky naše deti, majú vždy zážitok. A ako sa ten františkán (v strede) volá, keď ho poznáš? Zaujímavý je ten vpravo: v čiernom odeve. To je biskup husitskej cirkvi z Moravy, pôvodom Slovák, tiež chodí na detský program na Katarínku. Medzi katolíkmi sa mu páči. :-)
Odoslané 26.8.2013 16:53 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Volá sa Félix Mária. Pôsobí v Bratislave, venuje sa (aj) nepočujúcim. emoticon
Odoslané 26.8.2013 20:31 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.