Stefan Patrik Kovac

Veriť v Ježiša Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa. Evanjelizovať. Pozývať ľudí do živého vzťahu so živým Bohom. Mojím heslom je: KTO MÁ BOHA, MÁ VŠETKO.
Záľuby:
Biblia, Božie Slovo a Písmo.