Projekt Tvoja vec!

Vždy existovali osobnosti – ľudia, ktorým nebol ľahostajný osud ich rodiny, okolia alebo krajiny. Títo ľudia prestali hľadieť len na seba, otvorili oči a začali sa dívať. Spoznali totiž, že kriminalita a násilie je aj ich hrozba; že zdevastované prostredie je aj ich nepokoj; že podvod a korupcia je aj ich škvrna; že zdrogovaný teenager je aj ich bolesť; že tento svet je aj ich svetom, ktorý majú zmeniť.

Naša krajina dnes tiež prežíva hlboké negatívne zmeny. Vidieť to všade: na školách, v kostoloch, na úradoch i v rodinách. So Slovenskom to začína byť zlé. Budeš len mlčky sledovať ako sa rozpadá ďalšia rodina? Ako slušnosť a poctivosť prestávajú byť normálne? Ako materializmus pohlcuje duchovné hodnoty? Je čas, aby si sa prestal len pozerať. Prečo? Lebo je to aj TVOJA VEC!