« Späť

NASLEDOVANIE KRISTA IV 2

NASLEDOVANIE KRISTA IV 2

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA IV kniha - Druhá kapitola

SVÄTÁ EUCHARISTIA ZJAVENIE BOŽEJ DOBROTY A LÁSKY

 

 

 Pri každom prijímaní  Eucharistie vyznávam svoju nehodnosť; uznávam Božiu dobrotu, velebím Jeho milosrdenstvo,  ďakujem za nekonečnú lásku Boha a odovzdávam sa plne bez výhrad do Jeho rúk. Tento termín „Eucharistia“ vyjadruje chválu zázračných Božích činov natoľko, ba ešte viac, ako obsahuje poďakovanie za dobro, ktoré sa dostáva ľuďom. Ježiš týmto rozhodujúcim činom, ktorým udelil pokrmom večnú hodnotu svojej vykupiteľskej smrti, zavŕšil a naveky ustálil túto obetu seba a všetkých vecí Bohu. V Ježišovej osobe, obetovanej na kríži, a v eucharistii, sa celé ľudstvo vracia k Otcovi. V Eucharistii je trvalá prítomnosť Kristovej prítomnosti v novom svete. Kristova smrť vyúsťuje do pravého života, ktorý nikdy nekončí. „Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 6,9-11)

 

Stiahnite si prezentáciu:

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKIV_2.ppsx/dc78f345-9dfd-410b-b7b9-52ab0cbe5151

P.s.:

Pre prezeranie powerpoint prezentácií v novších formátoch stačí si

stiahnuť PowerPointViewer (prezerač prezentácií) zo stránky:

 

https://www.microsoft.com/sk-sk/download/details.aspx?id=13

ktorý je zadarmo.

 

Použitá literatúra:

SVÄTÉ PÍSMO

SLOVNÍK BIBLICKEJ TEOLÓGIE

 

Obr.:  Beautiful-google