farnosť Bratislava-Dúbravka
52 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Miroslav Bederka
Kapláni:
Mgr. Peter Pajerský
výpomocný duchovný vdp. ThLic. CsiLic. Martin Kramara
výpomocný duchovný vdp. ThDr. Jozef Jančovič, PhD.
Kontaktné informácie