« Späť

Nevinnosť

Nevinnosť

Cnosť

 

Deti nemilujeme pre ich rozkošnú ťarbavosť, pre ich zvonivý smiech, silu plaču, ale pre ich čistý nevinný pohľad, ktorý je zrkadlom ich nevinnej duše.  Nebeský Otec  nás vychováva svojim desatoro, aby sme predstúpili pred jeho tvár nevinní.

Nie je toho veľa, čo o tejto tematike vieme. Akoby to bolo nepodstatné. Vymedzili sme jej okruh záujmov v právnictve a súdnictve.  „ Podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd: "Každý, kto je obvinený z trestného činu, sa považuje za nevinného, dokiaľ jeho vina nebola preukázaná zákonným spôsobom."

Skôr  sa ale stretneme s posudzovaním, či odsudzovaním, než  jeho vnímaním ako predmetu  dôležitosti v našich životoch.

Zaznieva aj z kazateľníc kostolov.                                                                                               

Blažené spovednice!  Vchádzame tam, lebo sa chceme napraviť, zbaviť sa viny, vychádzame odtiaľ nevinní. Usilujeme sa tento stav udržať, ale...

Ž 24,3-4 Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne.

Viac v prezentácii:

/c/document_library/get_file?uuid=a0ca0a7d-7512-4db0-b9e6-b510d55a156e&groupId=2298897

 

Stiahnite si prezentáciu.

Foto: Nina-foto - Beautifull-google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Krásne zamyslenie, Anička!

Mt18,1 V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: "Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?"
2 On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich
3 a povedal: "Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.
4 Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.
5 A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.
6 Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.
Odoslané 13.4.2013 18:44.