« Späť

Keď sa ráno vydávaš na cestu 2706

Keď sa ráno vydávaš na cestu 2706

Keď sa ráno vydávaš na cestu, do školy, do práce - kdekoľvek, berieš si kúsok chleba. Vezmi si teda na cestu aj slovo pre svoju dušu.

Kto si denne vezme k srdcu iba kúsok zo Svätého písma, dostane omnoho viac. Dovoľ, nech sa v tebe zakorení pravidelne Božie Slovo a aj ty dostaneš viac. Duchu Svätý, kiežby tvoje slovo ožilo v živote mnohých ľudí.


Mt 7,21-24   Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: "Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?" Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

 

Iz 29,13-14    Pán povedal: "Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom, preto, hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová."

 

Krásne požehnané, milostí plné dobré ráno, nekonečnú Božiu lásku a nech sú vaše kroky sprevádzané v zdraví, šťastí, v radosti, pokoji a v láske po celý deň!

 

Obr. Beautifull - google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým