« Späť

Ráno medzi hriešnikmi 1911

Ráno medzi hriešnikmi 1911

Dnes prišla spása do tohoto domu

Boží Syn sa rozhodol stolovať s hriešnikom.  Volá k stolu aj mňa. Aj sama som hriešnica. Väčšia? Menšia? V každom prípade hriešnica. Tam je moje miesto. Pán  to sám vie, že som sa často neoprávnene pohoršovala nad nezriadenosťou svojich blížnych, a iste im dobré skutky nechýbali a možno nevedomky lepšie plnili Božiu vôľu ako ja.  Ale dostávame šancu na spásu, máme na to možnosť pokánia.

 

Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Lk 19,1-10 Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.

Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.

Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“

Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“

Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

 

Mt 21,31   Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?" Odpovedali: "Ten prvý." Ježiš im povedal: "Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.

 

Obr. : google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým