« Späť

Ráno zjavenia života

Ráno zjavenia života

Nečistí duchovia kričali: „Ty si Boží syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali

Čo privádza mňa k Pánovi Ježišovi? Idú iní, idem aj ja? Ach nie. Dnes sa treba doslova predierať proti prúdu a vyvolávať svojim protismerom údiv más.   A ešte ťažšie mi je predierať sa k Ježišovi cez „zástupy“ vlastných roztržitostí, prázdnych záujmov. Bez Jeho pomoci by som sa ťažko dostala cez ne a mohla sa Ho dotknúť, aby som sa uzdravila zo svojich neduhov. Bolo by krajšie, keby ma k Ježišovi privádzala čistá oddanosť a nie neduhy.

 

Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Mk 3,7-12 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.

Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

Mt 12,14-16   Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili.

 
 

 

Slovo, ktoré momentálne vyjadruje naše zvelebenie je - odovzdanie, vzdanie sa, vsadiť všetko na Ježiša.

 

Sir 5, 15 Rozumný človek získa si rečou česť a chválu, ale jazyk nemúdreho mu privedie záhubu.

 

 

Obr. : google