« Späť

Ráno evanjelizácie a misie

Ráno evanjelizácie a misie
Som naozaj šťastná, že mám šancu sa zamyslieť nad dnešným Evanjeliom. Boh nás berie takých, akí sme  a cez Ježiša Krista koná v našich životoch, ako nás volá k misijnému životu, k životu lásky, k hlásaniu evanjelia. Ježiš nás volá žiť život pre neho. Boh môže použiť jedného z nás na misijný  život, ktorý je náročný a ťažký, ale Bohu nič nie je nemožné. Ako zmenil srdce Pavla,  posunul ho na druhý pól, tak, že jeho misia a evanjelizácia slúžila na Božiu slávu,  tak môže pretvoriť aj naše srdcia. 
 

Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Mk 16,15-18 Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

 

Kol 1,23      Pravda, ak vytrváte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom; a ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom.

 

 

 

Boh sám naplní tvoje srdce „piesňami spásy“ (Ž 32) a zvelebenie sa stane tvojím povolaním.

 

Sir 6,5 Milé slovo získava mnohých priateľov a krotí nepriateľov láskavá reč dobrého človeka rozmnožuje (dobro).

 

 

Obr. : google