« Späť

Nasledovanie Krista I 8_9

Nasledovanie Krista I 8_9

Sv. Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA I. kniha - ôsma a deviata kapitola Chráň sa prílišnej dôvernosti a O poslušnosti a poddanosti

CHRÁŇ SA PRÍLIŠNEJ DÔVERNOSTI

  

Človek, postavený zoči-voči povinnostiam a nebezpečenstvám života, potrebuje oporu, s ktorou môže počítať, potrebuje útočište, kam sa môže uchýliť, na to, aby ho neochromila úzkosť, aby vytrval napriek skúškam, aby dúfal, že dosiahne cieľ, musí mať dôveru. Ale komu dôverovať? Nie je vždy v moci správne pochopiť, vnímať toho druhého. Celkom sa dá dôverovať len  Bohu, ktorý tým, že zakazuje jesť zo stromu života, nás pozýva, aby sme sa celkom spoliehali len na neho v rozpoznávaní dobra a zla.

 „Koľko ráz si myslíte, že sa iným zavďačíme, keď sa s nimi združujeme, no stáva sa, že sa im čoraz väčšmi znepáčime, keď vidia naše nedostatky a slabosti.“ (sv. T. Kempenský)

 

O poslušnosti a poddanosti

Poslušnosť nie je znášaním donútenia  a pasívnym poddaním sa. Je slobodným prilipnutím k Božiemu zámeru, ktoré sa predkladá viere skrze Slovo a dovoľuje človeku službu Bpohu a vojsť do jeho radosti. Boh dá ľudstvu nahliadnuť a dúfať, čím môže byť spontánna  a svorná poslušnosť stvorenia, ktoré je oslobodené poslušnosťou  jeho Syna. Ježiš Kristus sa stal svojou poslušnosťou Pánom, ktorému bola daná „všetka moc na nebi i na zemi“ (Mt, 28,18). Boh vyzýva ľud, aby spolupracoval s ním so slobodnou iniciatívou. Nasledovaním Krista sa človek bude tešiť, že je verným svedkom a spolupracovníkom lásky, na ktorú sa spolieha.

Oveľa bezpečnejšie je byť podriadeným ako predstaveným. (sv. T. Kempenský)

 

 

 

Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledovanieKristaI_8_9.pps/fc3940c6-522b-4e3b-b381-3d566e684bae

Obrázky: Beautiful-google