« Späť

NASLEDOVANIE KRISTA III 8 a 9

NASLEDOVANIE KRISTA III 8 a 9

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA III kniha ôsma a deviata kapitola

Tomáš Kempenský:  NASLEDOVANIE KRISTA III  8 a 9

III. kniha –   ôsma a deviata kapitola

ôsma kapitola

PRED BOHOM ZMÝŠĽAJME O SEBE POKORNE

 

Ak sa budem pokladať za celkom nepatrného, ba priam za nič, a ak sa vzdám všetkej samoľúbosti, a tak ako prach som a v prach sa ponížim, Božia milosť sa zľutuje nado mnou a v mojom srdci vzíde Ježišovo svetlo; potom i najmenší zvyšok mojej samoľúbosti ponorí sa v údolie mojej ničoty a zanikne naveky. Boh potrebuje našu spoluprácu v pokore a pripojenie vo viere.

 

Deviata kapitola

BOH JE NÁŠ POSLEDNÝ CIEĽ

Boh existuje od počiatku, a jeho existencia predstavuje samotný fakt, ktorý nepotrebuje nijaké vysvetlenie. Boh nám dal všetko. Vo všetkom teda smerujme výhradne k nemu, lebo On  je všetko dobro, preto je našim najvyšším cieľom.  

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“  (Gn 1,1). „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“  (Jn 1,1). Pretože Boh je prvý a posledný, celý svet je jeho dielom, jeho stvorením. „Kto to spravil? Kto učinil? Ten, čo rody volá od počiatku. Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný.“ (Iz 41,4)  „Toto hovorí Jahve, kráľ Izraela, vykupiteľ jeho, Pán zástupov: "Ja som prvý a ja som posledný, okrem mňa nieto Boha.“(Iz 44,6). „"Počúvaj mňa, Jakub a Izrael, môj pozvaný, to som ja, ja prvý a ja aj posledný.“ (Iz 48,12). Abrahám sa vydal na cestu  na Božie volanie, na ktorej najvážnejším problémom bolo poznať Božie cesty a nasledovať ich. „Tu Pán povedal Abramovi: "Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!" A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z Haranu.  Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, aby šli do krajiny Kanaán, a tak došli do krajiny Kanaán.„ (Gn 12,1-5).      

 Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKIII_8_9.pps/e4583320-23d4-41d3-90b4-3bd4a7af34be

Použitá literatúra:

SVÄTÉ PÍSMO

T. Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA

 

Obr.:  Beautiful-google