« Späť

Aby všetci boli jedno

Aby všetci boli jedno

Príbeh jednoty

Nie je vždy jednoduché pozerať sa na ľudí s láskou v našej blízkosti, ktorých nám Pán Boh dal, a veru, neraz to býva zdrojom nášho vnútorného nepokoja. Inú situáciu som zažila dnes pri sobáši mojej duchovnej sestry zo spoločenstva, kedy sme sa tam stretli viacerí a spojila nás úprimná radosť nielen z tejto udalosti, ale že sme sa mohli vzájomne objať v láske a zaželať si pokoj. Prirodzene, nevesta sa vynímala okrem telesnej krásy aj duchovnou radosťou a krásou. Najkrajšia však bola tá neoznačená, ale viditeľná jednota všetkých zúčastnených. Bola tu láska, krása, radosť, pokoj a dobro zjednotené v bratskej súdržnosti. Sobášiaci kňaz vyžaroval naozaj Ježiša Krista a celá svadobná omša sa niesla jeho zásluhou v plnosti duchovnej náplne, čo prežiarilo srdcia všetkých prítomných. Jeho slová o láske zneli úprimne, tak, ako nám ich predstavuje Pán Ježiš a boli radostnou ozvenou všetkých počúvajúcich sŕdc, radosti, ktorá sa niesla v celom chráme.  
 

„A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 17,22-23)

 

Akosi Moja komunita je vo mne spájaná so zázrakmi, ktoré Boh koná v našich životoch a skutočnými príbehmi, ktoré píše život. Takýmto je aj tento príbeh, preto ho pridávam ako úvod do prezentácie, ktorá taktiež hovorí o láske.
 
Stiahnite si prezentáciu:

 

ppt

 

/documents/2298897/3820230/ComamEstePovedat3.ppt/1ceb1a68-474d-4f56-8132-531f7b97a961

 

ppsx

/documents/2298897/3820230/ComamEstePovedat2.ppsx/f4e86137-018c-46cd-aee6-cf46a2c6bc5f

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pani Anna, musím povedať wow! Nozaj veľmi pekná prezentácia: podmaňujúce slová, krásne obrázky, príjemná hudba. No veru, mladšie ročníky sa môžu učiť použitému citu. Máte skutočne "pisateľského" ducha. Teším sa na ďalšiu prezentáciu. Táto ma veľmi povzbudila.
Odoslané 11.5.2016 10:27.
Martinko, nehovorím o tom, ako ste vy povzbudil mňa!!! Ďakujem veľmi pekne!
Odoslané 11.5.2016 11:19 ako reakcia na Martin Lojek.