« Späť

Chvály

Chvály

Kniha žalmov - kapitola 145

 

 V modlitbe rozlišujeme chválu, prosbu a poďakovanie. V Biblii sa chvála a poďakovanie stretávajú v tom istom hnutí duše. Boh sa zjavuje naozaj vo všetkých dobrodeniach pre človeka ako hodný chvály.

Chvály v Žalme 145 vyvierajú z elánu oduševnenia, obsahujú slová, ktoré vyjadrujú Božiu dobrotu, spravodlivosť, ospevujú veľkosť, vznešenosť a velebu Boha.   

Ž 145,6 Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných a rozprávajú o tvojej veľkosti.

 

/c/document_library/get_file?uuid=18c09a26-2d1d-4a30-ab9a-565ee8731d3e&groupId=2298897

 Stiahnite si prezentáciu.

 

 

 

Obrázky: Beautifull- google