« Späť

DOBRO

DOBRO

„Dobro je z filozofického hľadiska to, čo teší a uspokojuje, čo zodpovedá túžbam a čo ich napĺňa, čo je dokonané a teda dokonalé; všetko, čo prispieva k blahu; základná morálna hodnota; protiklad zla; to, čo sa pokladá za mravné a hodné napodobovania; to, čo sa považuje za zodpovedajúce mravnému ideálu, ktoré nasledujem.“

DOBRO

Ako je v úvode publikované, je to aj subjektívny pocit, ktorý prežívame každý podľa vlastných životných skúseností, situácií či ambícií. Je potrebné sa mu venovať, zhodnocovať, aby sa rozrástol jej rozmer nad hranice nášho vlastného poznania.  Preto nevynechajte príležitosť si pozrieť prezentáciu o dobre.

 Stiahnite si prezentáciu:

/documents/2298897/3820230/Dobro2.ppsx/393acb77-6d47-416e-8231-93327fc14571

 

Obr.: google

Text a prezentácia: Anna Václavová