« Späť

Hovoríš

Hovoríš

Dialóg s Bohom

Dialóg medzi Bohom a človekom je  stále, a trvá bez prestania, ak máme túžbu s Bohom hovoriť. Niekedy je to kňaz, ktorý nám sprostredkuje Božie slovo, inokedy ľudia, s ktorými komunikujeme. Tam, kde je láska, je Boh. A tak, ak pocítim potrebu byť milovaná, utiekam sa k Bohu...  Tak vznikla aj prezentácia „Hovoríš“, ktorú prikladám vo svojom príspevku. Hľadala som lásku, porozumenie a odpoveď som  našla v Božom slove aj v slovách mojich bratov a sestier.

 

Aj tento imaginárny dialóg je výsledkom môjho hľadania:

 

Spýtala som sa Boha:  „Ako sa máš Otče?“ 

Odpovedal mi: „Som šťastný, lebo mám teba.“

Pýtam sa ďalej : ,, A prečo ja bývam nešťastná, keď mám Teba ? ''

On mi vraví : ,, Lebo často na mňa zabúdaš, ale ja na teba nikdy.''

Pýtam sa opäť : ,, A čo mám robiť, aby som na Teba nezabúdala ? ''

A riekol mi : ,, Zhováraj sa so mnou ako so svojim najlepším priateľom. ''

 

 

Stiahnite si prezentáciu:

 

/documents/2298897/3820230/Hovoris/267439d2-4a3a-41d0-a714-131e94b8a0be

 

 

Obr.: google

 

Text: Biblia, google, Anna Václavová