« Späť

NASLEDOVANIE KRISTA II 12

NASLEDOVANIE KRISTA II 12

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA II. kniha - dvanásta kapitola

Tomáš Kempenský:  NASLEDOVANIE KRISTA II 12 

II. kniha - dvanásta kapitola

KRÁĽOVSKÁ CESTA SVÄTÉHO KRÍŽA

V kríži je spása duše a nádej večného života, jeho kráľovská moc, ktorá nie je z tohto sveta a ktorú na tomto svete nereprezentuje nijaká ľudská monarchia, nijako nesúperí s kráľovskou mocou zemských kráľov. Ježiš Kristus nesúhlasí  s mesiášskym oduševnením zástupov -  keď  ho po rozmnožení chlebov zástup chce odviesť a spraviť kráľom, on sa utiahne („Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám. (Jn 6,15))“.  Ježiš Kristus po triumfálnom vstúpení do Jeruzalema, pristane na verejnú manifestáciu v súlade so Zachariášovým proroctvom:  „Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:   "Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa." (Mt 21,4-5)“.  Kríž, na ktorom bola zjavená svetu najväčšia láska a obeta spásy, ponesie kráľ, ktorý zabezpečuje ľuďom spravodlivosť, víťazstvo, pokoj,  prostredníctvom ktorého prichádzajú všetky Božie požehnania. Kríž je v Božom zámere spásy, vo svojich spasiteľných účinkoch Božou slávou, kde je vyzdvihnuté  aj Ježišove oslávenie.

„Všetko sa zakladá na kríži, a všetko záleží na smrti; a niet inej cesty k životu a k pravému vnútornému pokoju, ako cesta svätého kríža a každodenného umŕtvovania“  (Tomáš  Kempenský)

 

 Stiahnite si prezentáciu:  

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKII_12.pps/4bf27a28-0fbf-4cbd-94cd-fa749c7ce3e4

Použitá literatúra:

 

SLOVNÍK BIBLICKEJ TEOLÓGIE

SVÄTÉ PÍSMO

T. Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA

 

Obr.:  Beautiful-google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Vďaka za prezentáciu a tému o kríži. Otázne stále je, ktoré kríže nám dáva diabol a ktoré sú od Pána, teda tie, ktoré chce, aby sme nosili. Ako otec milujem svojho synčeka a nikdy by som mu nechcel dať len tak nejaký kríž, lebo ho mám rád. Moja láska je však ničím v porovaní s láskou nebeského Otca.
To slovenské príslovie "Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje" je skutočne blud a problém je, že príjmame každý kríž ako Božiu vôľu.
Ježiš hovoril o kríži (Mk 10), ale ako si môžeme všimnúť kontext predošlých veršov, je o kríži z dôvodu prenasledovania a nepochopenia kvôli vydávaniu kresťanského svedectva.

Bežnou praxou u nás je, že každú chorobu alebo nešťastie považujeme za kríž, ktorý nám dáva Boh do našej cesty. Brrr, až sa bojím dôsledkov takejto mentality. Namiesto toho, aby sme sa postavili diablovi a modlili sa za uzdravenie, začíname sa ľutovať a snažíme sa prehovárať samých seba, že napr. rakovina alebo smrť batoľaťa je Božia vôľa. Pamätajme, že je tu diabol, ktorý kradne, klame a zabíja.

Nie rád na seba beriem kríž výsmechu kvôli žitému a hovorenému svedectvu evanjelia. Ale musím, lebo ináč by sa evanjelium nešírilo v neveriacom prostredí. Nie je to jednoduché, ale zatiaľ som nemusel utekať kvôli prenasledovaniu, ale vzhľadom na postup odkresťančovania v EU, buďme na to pripravení. Slovo o kríži v takomto význame má pre mňa zmysel.
Odoslané 11.9.2014 7:49.
Ďakujem za hodnotné doplnenie. O kríži u Kempenského ešte bude reč, v inom poňatí.
Odoslané 11.9.2014 8:09 ako reakcia na Martin Lojek.
Anička, ďakujem za krásnu prezentáciu o kríži (nielen) pred sviatkom Povýšenia sv. Kríža.

Martinko, neviem, či si už čítal prenádhernú knihu, životopis Chiary Korbella Petrillo: Narodili sme sa a už nikdy nezomrieme.
Verím, že ťa chytí za srdce. Podľa mňa je tam vynikajúco opísané prijatie kríža cez smrť svojich detí...a aj svoj život - To prijatie nie je vôbec deprimujúce, frustrujúce, ale opísané, ako pozvanie do tanca. Do tanca s Bohom.
Veľká viera tak mladej ženy, (zomrela iba ako 28 - ročná), tak mladého manželstva. Viera, ktorá hovorí: Chceš to ty, Pane? Tak nech sa tak stane...

Pozdravujem Vás, drahí priatelia moji! emoticon
Odoslané 11.9.2014 15:58.