« Späť

NASLEDOVANIE KRISTA IV 15

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA IV kniha – 15. kapitola

 

 

POKORA A SEBAZAPRENIE VEDÚ K SPOJENIU S BOHOM

 

 

Neviem si predstaviť, že by sa dalo k Bohu - Stvoriteľovi približovať inak ako v pokore. Jeho majestátnosť, prvenstvo v každej oblasti sveta, zákonite oživuje chápanie Boha, že je nad všetkým. Keď si spomeniem na Boha v súvislosti s predstúpením pred jeho tvár, automaticky skláňam šiju. V tomto sklone je predovšetkým uznanie veľkosti Boha, veľkosti jeho lásky voči nám, ktorú preukázal v Kristovi Ježišovi, ktorý sa stal pokorný a poslušný, až na smrť, a to na smrť na kríži.  Kristove sebazapieranie je vodítkom pre pochopenie našej malosti, ktorá nás vedie k uznaniu našej slabosti - pokore. Nám ostáva len sa klaňať pred týmto mohutným dôkazom lásky a podľa skutkov Pána Ježiša učiť sa pravej pokore a sebazapieraniu, aby sme mohli s radosťou predstúpiť pred tvár  nášho milosrdného Nebeského Otca, od ktorého očakávame spásu svojich  duší.

 

 

Stiahnite si prezentáciu:

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKIV_15.ppsx/5d08671e-d65a-4044-b9db-0235336a9ee0

 

Použitá literatúra:

 

SVÄTÉ PÍSMO

Tomáš Kempenský : NASLEDOVANIE KRISTA

 

 

Obr.:  Beautiful-google