« Späť

NASLEDOVANIE KRISTA IV 8 a 9

NASLEDOVANIE KRISTA IV 8 a 9

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA IV kniha – 8. kapitola a 9. kapitola

 8. kapitola

OBEŤ KRISTOVA A ODOVZDANIE SEBA

 

 

Ježišova obeta sa rozvíjala  v rozličných podobách od Obety na Kalvárii k Eucharistickej hostine. „Obetovaný baránok“ vykupuje stádo, uskutočňuje odčinenie hriechov, zmierenie medzi Bohom a ľuďmi. Kristus, najmilší Syn sa dáva na smrť a Otec, z lásky k ľuďom nešetrí svojho vlastného  Syna. Takýmto spôsobom kríž  zjavuje vnútornú povahu obety. V skutočnosti sa takto realizuje ideálna obeta, platná pre všetkých a pre všetky časy.

Veriť Božiemu slovu značí zvoliť si medzi dvomi múdrosťami: dôverovať Božej múdrosti a nespoliehať sa na svoju nerozumnosť. Odovzdanie sa do Božej vôle je podmienkou vernosti; vernosť zase upevňuje odovzdanosť. Vytrvalá vernosť je dôkazom lásky a láska dáva odovzdanosti jej plnosť.

 

 

9.  kapitola

 

VO SVÄTEJ OMŠI OBETUJME SEBA I VŠETKO, ČO MÁME, BOHU

 

Vo svätej omši prijímame Kristovo telo a krv, tak ako nám to prikázal Ježiš pri Poslednej večeri.  Na Ježišov zmierny oltár kladieme všetky svoje hriechy a previnenia, ktorých sme sa dopustili. Priblížiť sa k oltáru s úmyslom obetovať znamená priblížiť sa k Bohu,  a to sa dá len so zmiereným, čistým srdcom,  naplneným láskou.

 

 

Stiahnite si prezentáciu:

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKIV_8_9.ppsx/941ccc59-a42b-4b7b-af85-b2f7b0fe68de

 

Použitá literatúra:

 

SVÄTÉ PÍSMO

Tomáš Kempenský : NASLEDOVANIE KRISTA

 

Obr.:  Beautiful-google