« Späť

O dobrote

O dobrote

V dnešnom svete chýba nie tak láska ako dobrota. Jedno dobré slovo, jeden dobrý skutok vie vyvolať až závraty a prekvapenie, že ešte niečo také existuje.

Pamätajme na všetko čo nás potešilo, z čoho sme mali radosť, na to čo niekto urobil kvôli nám, pamätajme aj na ťažké chvíle, ktoré pominuli vďaka tým, ktorí nám pomohli.

Človek sa nemôže cítiť osamelým, keď sa zaujíma o osud iného človeka. Pomôcť sa vždy dá, tak ako aj dávať z mála. Pamätajme, že musíme pomáhať tým, ktorí sú na pomoc odkázaní.

Zabudnime na strach,  chmúrne myšlienky a zlé nálady, myslime na to, že smieme robiť len dobre, nikdy nie škodiť.

Ľudí môžeme urobiť lepšími, len keď im preukážeme svoju lásku.

Ja úžasné vidieť niekoho, kto sa usiluje byť nesebecký, čestný, svedomitý, neúnavný, pravdovravný a obetavý, nechce byť hrdinom, ale dobrým.

Rozjímajme pred spaním, či sme čistí, či sme sa nie len umyli.

Dovoľme nech iní vidia dobro v nás. Nestačí byť čistým, bezúhonným, potrebujeme mať správne podvedomie a silu na prekonávanie prekážok, ktorými nás svet obklopuje.

Skutočne veľký význam má, keď niekomu niečo nesebecky urobíme, keď aj dotykom rúk naznačíme že chceme robiť dobre, a z nášho pohľadu vyžaruje, že žijeme pre krásne veci, pre ktoré sa oplatí žiť.  

Veľkosť človeka začína v poznaní, že aj iní žijú na zemi okrem neho, a keď niečo robí,  nemyslí len na seba, ale aj na druhých.

Dá sa o niekom povedať krajšie a viac, než to,  že je dobrý?

Večer vždy môžeme byť spokojní a šťastní, ak sme deň strávili užitočne.

 Dobrote sa zvykne vysmievať, ale aj ten najväčší cynik po nej túži.

Láska vie aj nenávidieť a zabíjať, ale  dobrota nikdy.

Koľko súťaží krásy sa usporadúva  na tomto svete, ale počuli sme už o súťaži dobra?

Pán Ježiš nebol preto dobrý, že trpel, ale trpel preto, že bol dobrý.

Nie je nič tak jednoduché a tajomné, ako milota.

Keď kupuješ naplní sa ti dlaň, keď dávaš, naplní  sa ti srdce.

Nie je dôležité čo dostávam, ale čo dávam.

Akokoľvek sa umažeš, s čistým srdcom nemôžeš byť špinavý.

Život je pekný, keď sa žije pre druhých.

Čím je niekto citlivejší a poctivejší, tým je viac bezbranný.