« Späť

Slovo pre tvoju dušu

Slovo pre tvoju dušu

Požehnaný, dobrý deň!

Aj keď máš už o seba postarané,  nezabudni si vziať aj slovo pre svoju dušu.


Rim 8,11-12  A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás. A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela.


Rim 6,4-6 Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu.

Krásny požehnaný, milostí plný deň, nekonečnú Božiu lásku a nech sú vaše kroky sprevádzané v zdraví, šťastí, v radosti, pokoji a v láske !

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým