« Späť

Žalm 139

Žalm 139

Kniha žalmov - kapitola 139

 

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;

ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:

 či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe.

Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku.

Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.

Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou?

Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.

I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,

ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica.

Keby som si povedal: "Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma zahalí noc,"

pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo.

Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.

Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.

Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme.

Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.

Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský.

Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.

Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.

Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov; vzdiaľte sa odo mňa, muži krvilační.

Oni zlomyseľne hovoria o tebe, márnivo sa dvíhajú nad teba.

Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane, a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe?

Skrz-naskrz ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi.

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty.

Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Veľa otázok v oznamovaní aj silných viet pre pochopenie, ale keď sa zahĺbim do tohto žalmu, prežívam svoj život znovu a znovu a vždy nachádzam nové odpovede.
Odoslané 11.4.2012 12:02.
Hospodin ma pozná Žalm 139Nie vždy môj blízky mi dobre rozumie,

ale vševediaci Boh o mne všetko vie,

keď ešte len myšlienku na jazyk dávam,

On už vie, čo vravieť chcem, ako zmýšľam.On ma svojou prítomnosťou obklopuje,

Jeho ruka nado mnou ma ochraňuje,

Jeho všetky skutky sú obdivuhodné,

Jeho poznanie je nad ľudské chápanie.Keby som vystúpil na nebesia, On je tam,

keby som sa skryl v ríši mŕtvych, je i tam,

kam by som odišiel pred Jeho Duchom,

kam by som utiekol pred Jeho tvárou.V matkinom živote si ma predivne utkal,

priam božskú dokonalosť si mi, Otče, dal,

Tvoje oči velebné ma už v zárodku videli,

k Tvojej sláve v knihe života predurčili.Sú chvíle, keď ma premáha temnota,

a predsa i vtedy moje srdce Boh hľadá,

veď nijaká tma nie je dostatočne tmavá,

aby Jeho pravica sa ma s láskou neujala.Ľudia hľadia na naše skutky skazené,

ale Hospodin pozerá na srdce úprimné,

skúmaj ma, skúšaj, Bože a ohňom prepáľ,

nech Tvoje zmýšľanie o mne žijem a poznám.Vyuč ma, všemohúci Hospodine, svojej ceste,

nech stále chodím v Tvojej svätej pravde,

hľaď, by som nešiel širokou cestou trápenia,

ale prosím, veď ma cestou večnosti do neba !Vyslyš ma, Ó, Hospodine Amen.
Odoslané 12.4.2012 10:05 ako reakcia na Anna Václavová.
Pekne zbásnené. Odpoviem Božím slovom - úryvkom Ž 119,1-8
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú. To sú tí, čo nepáchajú neprávosť a idú jeho cestami.
Ty si dal príkazy, aby sa verne plnili.
Kiež by ma moje cesty viedli tak, žeby som zachovával tvoje ustanovenia.
Veru nebudem zahanbený, keď budem dodržiavať všetky tvoje príkazy.
S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Tvoje ustanovenia chcem zachovať, len ty ma nikdy neopusť.
Odoslané 12.4.2012 10:44 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.