« Späť

Zapadnuté prachom

Zapadnuté prachom

Častejšie vo svojom živote riešime bolestné chvíle s hlbším zamyslením.  Dvíhame svoje oči na vrchy, odkiaľ čakáme, že nám príde pomoc.   Tá pomoc príde od Pána, ktorý stvoril Nebo i Zem, len vystrime v láske a dôvere ramená, pripravené objať  Darcu pokoja a lásky. Vynárajú sa nám naše zanedbania, ľahostajnosť, povrchnosť, sebeckosť, neláska?  Máme skúsenosť so situáciou, ktorá nás zranila, viedla nás k predsavzatiu, že my to nezopakujeme, že nás to povedie k hlbšiemu poznaniu potreby lásky medzi nami?   Tá sebaanalýza nás vie naštartovať na hľadanie príležitosti na konanie dobra, na život v Božích milostiach. Nech sa nám to úspešne darí, k tomu nech nám Pán Boh pomáha a možno aj pár myšlienok z mojej prezentácie.

Stiahnite si prezentáciu:

/documents/2298897/3820230/ZapadnutePrachom1.ppsx/59cd25c6-22c1-4fb6-a2ac-305c0b8f8c95

Obrázky: google

Autor textu a prezentácie: Anna Václavová