« Späť

Spolu sme nádej

Spolu sme nádej

Nachádzame sa bezpochyby v jedinečnom období. Hoci sú ľudia na Slovensku znechutení stavom nášho štátu, honbou ľudí po materiálnych veciach, rozbujnenou korupciou a klientelizmom, povstávajú desiatky zapálených kresťanov, aby ponúkli svoje schopnosti, nastavili svoje chrbty a zabojovali za hodnoty nášho Kráľa v našom národe.

Som nadšený z toho, čo vidím a pýtam sa: Je to vôbec možné, Bože? Kto by si bol vôbec pomyslel, že nám až takýmto spôsobom otvoríš dvere do politiky? Som hrdý na každého jedného kandidáta. Nie každý sa dostane do Národnej rady, no verím, že túžba ovplyvňovať našu spoločnosť a láska k našej krajine v nás bude rásť. Ježiš nám hovorí: „Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažnú a nepostavia pod nádobu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“

Je to vôľa nášho Kráľa, aby sme sa neschovávali, ale vystúpili z bezpečia našich kostolov a modlitební a postavili sa do predných línií, čelom k nášmu nepriateľovi a jeho stratégiám v našej spoločnosti. Ako na to priatelia? Spolu sme nádej!

Božie Kráľovstvo sa hlása od Jána Krstiteľa, ktorý povedal jeho veľmi dôležitý princíp: „On musí rásť a ja sa musím umenšovať.“ Myslím, že tento princíp Kráľovstva by sme mali aplikovať na dvoch úrovniach: voči Ježišovi v mojom živote, ale aj voči sebe navzájom v Cirkvi.

Spolu s Pavlom apoštolom máme vyznávať: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ Áno, môj život je o mojom Kráľovi a Jeho kraľovaní v mojom živote. „Robím iba to, čo vidím robiť Otca“ - to sú slová Pána Ježiša, keď chodil ako Syn človeka na tejto zemi a sú pre nás návodom, ako žiť a chodiť v Duchu Svätom. V každej situácii sa môžeme pýtať: „Čo by urobil na mojom mieste Pán Ježiš?“

            Je tu však aj druhá úroveň tohto princípu. Všimli ste si, že modlitba, ktorú nás naučil Pán Ježiš, je v množnom čísle? Otče náš... Ježiš chce, aby sme s Otcom komunikovali tak, že sa pritom považujeme za súčasť väčšieho celku. Všetci spoločne, podľa Písma, tvoríme telo Pána Ježiša Krista tu na zemi – Jeho Nevestu. Je to komplikovaný organizmus. Každý má v ňom svoje miesto, vzájomne si slúžime, ale zároveň spoločne vytvárame nepremožiteľnú Cirkev. Tú nepremôžu ani brány pekla! Každý, kto do nej patrí, berie ohľad na toho druhého, svoju existenciu vníma ako súčasť života druhých. V boji za nášho Kráľa musíme stratiť všetky svoje ambície, žiť s postojom pokory, pripravení pokladať druhého za vyššieho od seba.  Keď vidím povolanie u svojho súrodenca, mám povinnosť ho podoprieť a modliť sa za neho: „Choď v mene Božom a vyhraj tú bitku pre nášho Kráľa!“ V tele nie je priestor pre súperenie, ale navzájom rozlišujeme svoje obdarovania a žehnáme si. Toto je synergia, ktorú vytvára Duch Svätý a ktorú nepozná tento svet.

Súrodenci, keď nájdeme túto jednotu, ktorú diabol od založenia Cirkvi neustále ničí (prečo asi?), nič na našom Slovensku nebude pre nás nemožné.

Jednota začína v našich rodinách, pokračuje v našich spoločenstvách, potom v spolupráci kresťanov v obciach, mestách či regiónoch. A nakoniec je jej prejavom vláda Ježiša Krista – Kráľa Národov v našej krajine. Keď svätý Konštantín prijal od Boha misiu, aby nám priniesol Božie slovo v jazyku vnuknutom Bohom, preložil tieto prvé slová: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.“ Názov nášho národu odvodil práve od slova Slovo, ktoré je Ježišom Kristom. Náš národ Mu patrí. On je náš Kráľ!


Poďte sa s nami  modliť za jednotu kresťanov a za voľby do NRSR  na regionálnych modlitbách NÁDEJ PRE SLOVENSKO

Predchádzajúci Ďalej